Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Heartbeat Technology™ – luotettava ja joustava testaus

Älykäs vaihtoehto toiminnallisen turvallisuuden hyväksi

Turvallisuussovelluksia varten virtausmittareiden on täytettävä tiukimmatkin vaatimukset luotettavuuden osalta. Heartbeat Technologyn™ ansiosta uusi Proline-sukupolvi tarjoaa ennennäkemättömän diagnostiikkakattavuuden mittausputkesta aina ulostuloon saakka. Näin passiivisen suojausvaikutuksen vikojen aiheuttama jäännösriski pysyy erittäin alhaisena. Jäljitettävä tehdaskalibrointi ja redundantit sisäiset referenssit täydentävät rakenteellisen turvallisuuden periaatettamme, ja vikatiheys on minimaalinen IEC 61508:n mukaan.

Edut

  • Proline-virtausmittarit: maksimaalinen turvallisuus ja luotettavuus

  • Maksimaalinen joustavuus testausten aikataulutuksissa, esimerkiksi testauksen optimointi tai pidennetyt kalibrointivälit, minimoivat testaukseen liittyvän työmäärän

  • Yhteensopiva testaus, joka perustuu jäljitettäviin referensseihin

  • Kenttälaitteen toiminnan dokumentoitu validointi: varmennustulokset haluttaessa testitulosten selkeyttämiseksi

  • Järjestelmän käytettävyys lisääntyy, esimerkkinä etätestaus

  • Käyttöhenkilökunnan minimaalinen työmäärä: ei tarvetta mennä kentälle – maksimaalinen turvallisuus automatisoidun ja yksinkertaisen testausprosessin ansiosta

  • Testauksen kattavuus on vähintään 95 %: minimimäärä vaarallisia huomaamattomia vikoja λDU

Heartbeat Technology™ sallii maksimaalisen joustavuuden testauksen suunnittelussa. Testausmenetelmien yksinkertaisuus ja täsmällisyys minimoivat käsittelyvirheiden riskin. Niinpä myös operoiva henkilökunta on suojassa riskeiltä, ja altistuminen on mahdollisimman vähäistä.

Maksimaalinen turvallisuus ja luotettavuus

Kemian ja petrokemian yrityksissä turvallisuus on kaikkein tärkeintä. Niinpä myös virtausmittareiden on varmistettava maksimaalinen luotettavuus. Hintavuudestaan huolimatta testaus on vakiinnuttanut paikkansa toiminnan luotettavuuden validointimenetelmänä. Heartbeat Technology™ tarjoaa hyvän pohjan, jolla minimoimaan työmäärä ja henkilöstön altistuminen tällaisissa rutiinitehtävissä.

Luotettavuutta minimoitujen vikaantumisriskien myötä

Proline-virtausmittarit ovat osoittaneet kestävyytensä ja luotettavuutensa jo lukuisissa haastavissa käyttökohteissa. Niiden avulla on kyetty pienentämään merkittävästi etenkin vaarallisten huomaamattomien vikojen esiintymistä IEC 61508:n mukaan.

  • Kattavat diagnostiikka- ja testaustoiminnot on integroitu kenttälaitteeseen muuttumattomasti

  • Elektroniikkamoduulit voidaan testata tehtaalla jäljitettävästi 100-prosenttisesti

  • Kaikkien Proline-virtausmittareiden kalibrointi akkreditoiduissa järjestelmissä

Joustava huolto Heartbeat Technologylla™

IEC 61508 ja turvallisuuden eheystasot ©Endress+Hauser

Kansainvälisesti tunnustettu standardi IEC 61508 viittaa vikaantumistodennäköisyyteen (PFD) perustana kenttälaitteen huollolle. Prolinen käyttäjät voivat aikatauluttaa testauksensa toiminnallisten tarpeiden mukaan, sillä vikaantumistodennäköisyyden kasvu ajan mittaan on minimoitu. Tällä tavoin Heartbeat Technology™ virtaviivaistaa prosesseja merkittävästi ja säästää kustannuksia.

Yhteensopiva huollon ja elektronisen validoinnin hallinta

Heartbeat-teknologia ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology™ tarjoaa jatkuvan itsediagnostiikan prosessia keskeyttämättä sekä diagnostiikkasignaalin lähdön NE107:n mukaan. Diagnostiikkakattavuuden huipputason ansiosta testaus rajoittuu yhteensopivuuteen ja silmämääräiseen tarkastukseen systemaattisten, prosessiin liittyvien vaikutusten havaitsemiseksi. Testauksen tulokset voidaan lukea paikan päällä tai etänä laitehallintaohjelmiston avulla ja välittää edelleen elektroniseen validoinnin hallintaan. Tietosarjat tallennetaan kenttälaitteen SD flash -muistiin.

Kemian laitos © Diamond