Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Vaikeuksia saada luotettavia pinnanmittausarvoja höyrykattilan lieriöstä?

Endress+Hauser lisää laitoksesi käytettävyyttä turvallisilla ja aiempaa paremmilla mittausratkaisuilla

Jos lieriön veden pinta on liian matala, kattilaseinämän putkien ylikuumentuminen voi aiheuttaa vakavia onnettomuuksia ja seurauksena voi olla kalliita korjauksia, seisokkeja sekä käyttöhenkilön vammautuminen tai jopa kuolema. Jos lieriön veden pinta on liian korkea, kattilan vesi ajautuu höyrytulistimeen tai turbiiniin ja tästä voi seurata vaurioita, jotka puolestaan aiheuttavat mittavia kunnossapitokustannuksia taikka turbiinin tai kattilan käyttökatkoksia. Veden pinnankorkeuksien valvonta vaatii edistyksellistä tekniikkaa, sillä pinnanmittauksen täytyy olla tarkkaa ja tiedot on voitava välittää valvontajärjestelmään.

Edut

  • Pintakytkimet voivat toimia 24+ tuntia ilman valvontaa osana rajoitinratkaisua. Olosuhteet vastaavat standardin EN 12952-7 kappaleessa 7.3.9 kuvattuja olosuhteita. Ratkaisu kattaa siten myös 72 tunnin toiminnan tai toiminnan ilman valvontaa.

  • Sertifikaattia voidaan käyttää kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa osoittamaan turvalaitteiden painelaitedirektiivin (PED) vaatimuksenmukaisuuden, mikäli ratkaisua täydennetään sopivalla toimilaitteella (esim. kontaktori, turvaventtiili)

Paine-eroon (dp) perustuva pinnanmittaus voi olla hankalaa

Laitoksen henkilöstölle paine-erolähettimet ovat melko tuttuja, koska nämä lähettimet ovat olleet käytössä jo pitkään. Toisaalta niillä on tietyt rajoituksensa. Perinteisen paine-erolähettimen lähtösignaaleissa on epätarkkuuksia, jotka johtuvat pääosin staattisen paineen ja veden tiheyden muutoksista impulssiputkissa, höyryssä ja lieriön sisältämässä vedessä. Korkeapaineisessa vedessä tapahtuu tiheysmuutoksia , joita aiheutuu lämpötilanvaihteluiden takia.

Parempi käytettävyys innovatiivisen vaihtoehdon ansiosta

©Endress+Hauser

Siksi meillä on tarjolla integroidut, ohjattuun tutkaan perustuvat lähettimet (Levelflex). Nämä lähettimet varmistavat laitoksen paremman käytettävyyden tarjoamalla erinomaiset pinnanmittauksen ominaisuudet, jopa vaikeissa olosuhteissa.

Prosessisuunnitteluasiakkaamme arvostavat tarjontaamme suuresti seuraavista syistä:

  • Kompakti malli

  • Helppo asennus ja käyttö

  • Mittausten parempi luotettavuus ja suorituskyky

  • Nopea vasteaika

  • Aiempaa parempi ohjaus, analyysi ja kommunikaatio

Ei mikään yksinkertainen lähetin, vaan täydellinen mittauskammioratkaisu

Meillä on lisäksi tarjolla Levelflex täydelllisenä ja laadukkaana mittauskammioratkaisuna, joka vähentää kustannuksiasi noin 25 % uutta laitosta suunniteltaessa tai modernisoitaessa. Koska ohjattuun tutkaan perustuva Levelflex voidaan myös esiasentaa mittauskammioon ja konfiguroida jo ennalta toimituksen yhteydessä, voit minimoida asennuskustannukset. Ohjattuun tutkaan perustuva Levelflex on lisäksi lähes huoltovapaa, koska siinä ei ole mekaanisia liikkuvia osia. Niinpä se vähentää laitoksen käyttökatkoja

Saatavilla olevat sertifikaatit: EN12952-11:2007 ja EN12953-9:2007

Levelflex M samoin kuin uusi Levelflex FMP 54 on TÜV-sertifioitu kahden standardin, EN 12952 ja EN 12953, mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että höyryastioiden rakentaja voi asentaa Levelflexin redundanttina yhdistelmänä (1oo2 tai 2oo3) alhaisen vedenpinnan (LWL) tai korkean vedenpinnan (HWL) suojaratkaisuksi yhdessä yleislähettimen kanssa, jossa on joko RMA42 tai turvallisuus-PLC.

Ladattavat tiedostot