Endress+Hauser saavuttaa jälleen kultatason

Kestävän kehityksen yritystoiminta toi 68 pistettä EcoVadis-luokituksessa

Endress+Hauser on saavuttanut EcoVadis-auditoinnissa kultatason tunnustuksen 68 pisteellä. Yritys on näillä pisteillä EcoVadisin arvioimien toimittajien parhaan viiden prosentin joukossa omassa vertailuryhmässään.

Endress+Hauser sai vuonna 2018 jälleen keskimääräistä paremmat pisteet kaikissa arvioiduissa kategorioissa, joita olivat muiden muassa ympäristö, työvoimakäytännöt, reilut liiketoimintakäytännöt sekä hankintojen vastuullisuus. Yritys paransi arvosanojaan merkittävästi olemassa olevien prosessien dokumentoinnissa, mikä tarkoittaa, että tulokset ovat aiempaa paremmin jäljitettävissä.

"Yhä suurempi määrä asiakkaita pitää entistä tärkeämpänä sitä, että yritykset ovat tietoisia sosiaalisesta vastuustaan. Positiivinen tulos tällä saralla voi siksi vaikuttaa suuresti asiakkaan päätöksiin", Endress+Hauser Groupin talousjohtaja Luc Schultheiss kertoo mielissään.

Konserni on laatinut vastuullisuusraportin vuodesta 2015 alkaen. Raportissa valotetaan yrityksen johtamisen sosiaalisia sekä ympäristöön ja talouteen liittyviä puolia. EcoVadis-luokitus on tässä yksi strategisesti tärkeimmistä suorituskykyindikaattoreista.

Käytännöt ja arvot

Tämän vuoden auditoinnissa yrityksen ympäristöpolitiikka korostui positiivisella tavalla, samoin kuin yrityskulttuurin tärkeä merkitys konsernissa ja työntekijöiden johtaminen.

Käyttöön otetut toimenpiteet kattoivat muun muassa toimintaohjeistuksen mukaisen koulutuksen mahdollistamisen maailmanlaajuisesti sekä perheyrityksen arvojen ja kulttuurin välittämisen työntekijöille viihtyisällä ja leikkimäisellä tavalla. Arvioinnissa korostuivat lisäksi latausasemien asennus sähköpolkupyörille ja sähköautoille, mikä edistää siirtymistä sähköiseen liikkumiseen.

Kaksikymmentäyksi arviointikriteeriä

EcoVadis toimii globaalina alustana, josta yritykset pääsevät tarkastamaan maailmanlaajuisesti toimittajiensa tehokkuutta ympäristö- ja sosiaalisessa suorituskyvyssä. Tulokset heijastavat maailmanlaajuista suorituskykyä ympäristön, sosiaalisten ja eettisten tekijöiden kannalta ja tarjoavat samalla parannusehdotuksia. Nykyään jo yli 45 000 yritystä on arvioitu EcoVadis-luokituksen perusteella.

Endress+Hauser sai jälleen kerran kultaisen sinetin kestävän kehityksen yritystoimintaprosesseistaan. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser sai jälleen kerran kultaisen sinetin kestävän kehityksen yritystoimintaprosesseistaan vuoden 2018 EcoVadis-luokituksessa 68 pisteellään.

Endress+Hauserilla on tarjota kattava valikoima palveluita työntekijöille. ©Endress+Hauser

Endress+Hauserilla noudatetaan johdonmukaisesti yrityskulttuuria. Myös työntekijöille on tarjolla kattava valikoima palveluita aina lastenhoidosta terveyden edistämiseen.

Endress+Hauser Groupin uudet rakennukset perustuvat kestävän kehityksen mukaiseen energiakonseptiin. ©Endress+Hauser

Muutakin kuin katseenvangitsijoita: Endress+Hauser Groupin uudet rakennukset perustuvat kestävän kehityksen mukaiseen energiakonseptiin.

Yhteystiedot