Endress+Hauser hankki omistukseensa SensActionin

Pitoisuusmittausteknologia täydentää virtausmittaustuotteiden valikoimaa

Endress+Hauser on hankkinut omistukseensa SensAction AG:n, joka on nesteiden pitoisuuksien mittaukseen erikoistuneiden innovatiivisten tuotteiden valmistaja. Tällä toimenpiteellä Sveitsissä perustettu konserni vahvistaa laadunmittaustuotteiden valikoimaansa. SensActionin pääkonttori jää Coburgiin Saksaan ja yritys jatkaa toimintaansa nykyisten 13 työntekijän voimin.

SensAction muodostaa divisioonan Endress+Hauserin Sveitsissä Reinachissa sijaitsevasta virtausmittausteknologian osaamiskeskuksesta. "Tämä innovatiivinen teknologia sopii erinomaisesti yhteen modernin virtausmittausteknologian tuotevalikoimamme kanssa", sanoo Bernd-Josef Schäfer, Endress+Hauser Flowtec AG:n toimitusjohtaja. "Sen ansiosta voimme laajentaa laatuparametrien mittaustuotteidemme valikoimaa edelleen."

Endress+Hauserin Coriolis-virtausmittalaitteet voivat jo nyt määrittää massavirtauksen ohella myös tiheyden. Sähkömagneettiset kenttälaitteet pystyvät mittaamaan johtavuutta yhtä aikaa tilavuusvirtausmittauksen kanssa. "Nämä fysikaaliset analyysiparametrit tuottavat asiakkaalle suoraa lisäarvoa", Bernd-Josef Schäfer korostaa.

Endress+Hauser aikoo integroida SensAction-kenttälaitteet omaan valikoimaansa ja avata uusia markkinoita konsernin kansainvälisen myyntiverkoston kautta. Suunnitelmissa on lisäksi yhdistää laitteiden teknologia lopulta suoraan Endress+Hauserin virtausmittalaitteisiin.

Innovatiivinen teknologia

SensActionin järjestelmät mittaavat nesteiden pitoisuuksia akustisten pinta-aaltojen avulla. Ne ovat suurtaajuisia ääniaaltoja, joiden käyttäytymistä voidaan verrata maanjäristyksissä syntyviin seismisiin aaltoihin.

Analysoimalla aaltojen etenemisaikaa ja amplitudia voidaan mitata nesteiden akustisia parametrejä kuten ääniaaltojen nopeutta, impedanssia ja tiheyttä. Näin pitoisuus voidaan määrittää nopeasti ja tarkasti. Koska liikkuvia osia ei ole, järjestelmät eivät vaadi kunnossapitoa eivätkä kärsi kulumisesta.

Pitoisuusmittausjärjestelmien kehittämisen ja valmistamisen ohella SensAction tarjoaa myös täydentäviä palveluita kuten laboratoriomittaukseen perustuvia ohjelmistotuotteita. Näin saavutetaan suurempi tarkkuus ja helppokäyttöisyys asiakkaan sovelluksissa. SensActionin kenttälaitteiden tärkeimmät käyttökohteet ovat nestemäisten prosessiväliaineiden pitoisuusmittaukset.

SensActionin hankinta tuli voimaan takautuvasti 1. tammikuuta 2017 alkaen. Molemmat osapuolet ovat päätyneet olemaan julkistamatta tämän tarkempia yksityiskohtia. Stefan Rothballer ja Michael Münch, SensActionin perustajat, jatkavat innovatiivisen yrityksensä liiketoimintojen johdossa.

LiquidSens-järjestelmillä määritetään nesteiden pitoisuus prosesseissa ja laboratorioissa. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser hankki omistukseensa saksalaisen SensActionin. Yrityksen LiquidSens-järjestelmillä nesteiden pitoisuus prosesseissa ja laboratorioissa määritetään akustisten pinta-aaltojen avulla.

SensActionin toimitusjohtajat Stefan Rothballer (vasemmalla) ja Michael Münch. ©Endress+Hauser

SensActionin toimitusjohtajat Stefan Rothballer (vasemmalla) ja Michael Münch.

LiquidSens-mittausjärjestelmän verkkoversio valmiina integroitavaksi laitokseen. ©Endress+Hauser

LiquidSens-mittausjärjestelmän verkkoversio valmiina integroitavaksi laitokseen.

SensAction soveltaa akustista aaltoputkiteknologiaa ensimmäistä kertaa liikuteltavassa kenttälaitteessa. ©Endress+Hauser

SensAction soveltaa akustista aaltoputkiteknologiaa ensimmäistä kertaa liikuteltavassa kenttälaitteessa.

Yhteystiedot