Endress+Hauser SPS IPC Drives 2017 -messuilla

Innovatiiviset tuotteet ja palvelut prosessiautomaatioteollisuuteen

Endress+Hauser esittelee uuden tuoteperheen virtausmittaukseen sekä uuden valikoiman tutkia pinnanmittaukseen SPS IPC Drives -messuilla (28.-30. marraskuuta 2017) Nürnbergissä Saksassa. Esillä ovat innovatiiviset palvelut ja ratkaisut digitalisaation ja prosessiautomaation saralta samoin kuin itsekalibroiva iTHERM TrustSens -lämpömittari, joka on kehitetty elintarviketeollisuuden ja biotiedesektorin tarpeisiin.

Mittausteknologia: yksinkertaisen nerokasta ja valmiina tulevaisuuteen

Uusi Proline 300/500 -tuoteperhe edustaa teollisuuden tarpeisin optimoitua virtausmittausteknologiaa, jonka käyttöalaa on laajennettu ja suorituskykyä parannettu entisestään. Pitkälle tulevaisuuteen tähtäävästä lähestymistavasta kertovat Wi-Fi:n hyödyntäminen sekä uudet laite- ja prosessidiagnostiikkaparametrit, jotka varmistavat aiempaa paremman prosessi- ja tuoteturvallisuuden. HistoROM-tietojenhallinta ja Heartbeat teknologia ovat myös tärkeä osa edistystä.

Micropilot FMR60, FMR62 ja FMR67 täydentävät pinnanmittaustutkien valikoiman. Endress+Hauser on nyt kasvattanut koko tutkatekniikan osaamisensa 113 GHz:iin. Oikean tutkataajuuden omaava laite löytyy jokaiseen sovellukseen, olipa kyseessä sitten 1, 6, 26 tai 80 GHz:n taajuus. Uudet Micropilotit ovat ensimmäiset 80 GHz:n tutkalaitteet, jotka on kehitetty IEC 61508:n mukaan, joten ne täyttävät korkeimmatkin turvallisuusvaatimukset.

100 %:n vaatimustenmukaisuus 0 %:n vaivalla

Endress+Hauser esittelee uuden lämpötilamittarinsa ja sen ainutlaatuisen itsekalibroivan anturiteknologian SPS IPC Drives -messuilla. Hygieeninen iTHERM TrustSens -lämpömittari on suunniteltu biotieteiden ja elintarviketeollisuuden asiakkaille, joiden tuotteiden on vastattava täysin lääkeviraston (FDA) ja/tai hyvien tuotantotapojen (GMP) mukaisia säännöksiä. Uusi lämpötilamittari tarjoaa erinomaisen prosessiluotettavuuden ja järjestelmän käytettävyyden jatkuvan inline-itsekalibroinnin ansiosta. Näin se eliminoi tuotannon aikaisten poikkeamien riskin.

Digitalisaation ja IIoT:n salaisuuksien jäljillä

Teollisuuden esineiden internet IIoT on paljon enemmän kuin pelkkää "hypetystä". Digitalisaatio ja tuoteyksiköiden pitkälle menevä liittäminen toisiinsa parantaa järjestelmän käytettävyyttä ja tuotannon tehokkuutta, jolloin kilpailukyky tulevaisuudessa on turvattu. Endress+Hauser toteuttaa automaatioratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa ja mullistaa ja yksinkertaistaa samalla tuotantoprosesseja mittavien valmistus- ja liiketoimintaprosessien avulla, joihin yhdistetään vielä älykkäät ja itseään valvovat mittalaitteet.

Tutustu uusiin tuotteisiin itse halli 4A, osasto 135 ja tule tapaamaan ihmisiä prosessiautomaation takana – People for Process Automation: he odottavat mielenkiintoisia keskusteluja kanssasi.

Endress+Hauser SPS IPC Drives -messuilla Nürnbergissä Saksassa. ©Endress+Hauser

Yhteystiedot