Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Endress+Hauser IFAT 2018 -messuilla

Tämänvuotisilla IFAT-messuilla (14.–18. toukokuuta 2018 Münchenissä Saksassa) Endress+Hauser esittelee tuotevalikoimaansa mottona "Water is life". Prosessiautomaation asiantuntija tuntee vesi- ja jätevesiteollisuuden vaatimukset läpikotaisin. Se esittelee messuvieraille yrityksen tuotteita ja palveluita, jotka säästävät resursseja ja ovat lisäksi alan ehdotonta huippua.

Digitalisaatio ympäristöteollisuudessa

German Water Partnership (GWP) on käynnistänyt teollisuustuotannossa meneillään olevan kehityksen ‒ teollisuuden esineiden internet (IIoT) tai Industry 4.0 ‒ innoittamana "Water 4.0" -keskustelun siitä, mikä merkitys tällä teknologian ajamalla muutoksella on vesiteollisuuteen. Tätä taustaa vasten Endress+Hauser esittelee messuilla joitakin sen alkuperäisistä sovellusskenaarioistaan.

Ne pitävät sisällään mittalaitteet, joihin on integroitu Heartbeat teknologia: se testaa mittalaitteiden luotettavuuden ja auttaa käyttäjiä parantamaan prosessejaan. Mittalaitteet tuottavat digitaalista diagnostiikkadataa, varmentavat suorituskyvyn ja valvovat prosessitietoja. Näin kyetään luomaan ennakoivien huoltojen ja prosessioptimoinnin strategia.

Fosforin ja fosfaattien monitorointiin käytettävät analysaattorit samoin kuin uudet kompaktit anturit, jotka on integroitu Endress+Hauserin jo tuttuun digitaaliseen Memosens -teknologiaan, auttavat asiakkaita valvomaan jätevesiprosessejaan ja optimoimaan prosessiensa valvontaa.

Puhtaiden vesien puolesta ‒ tehokasta jätevedenkäsittelyä

Maailman terveysjärjestö WHO:n vesiturvallisuussuunnitelma ja EU:n direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista muodostavat lainsäädännöllisen perustan kansainvälisille puitteille vesiemme suojelemiseksi. Direktiivi toteutetaan yksittäisissä maissa lainsäädännön ja lakisäännösten muodossa. Endress+Hauser tarjoaa asiantuntijaneuvoja ja suunnittelee mittausratkaisukonsepteja, jotta järjestelmäoperaattorit kykenevät täyttämään nämä vaatimukset. Kaikki ratkaisut perustuvat tarkoin yhteensovitettuun tuotevalikoimaan, teollisuuden osaamiseen ja sovellusasiantuntemukseen.

Teollisen jäteveden käsittely

Teollisen jäteveden käsittely on elintärkeä osa monia erilaisia tuotantoprosesseja lukuisilla teollisuudenaloilla. Laajan kenttälaitekonseptin ottaminen käyttöön veden ja jäteveden käsittelyprosesseissa tuo käyttäjille kustannussäästöjä antureiden ja lähettimien yhteisvaikutuksen avulla.

Endress+Hauserin kunnossapitokonseptit auttavat lisäksi parantamaan järjestelmien käytettävyyttä niiden koko elinkaaren ajan. Teollisen jäteveden neutralointiin suunnitellut kokonaisratkaisut täydentävät valikoiman.

Tule tapaamaan "People for Process Automation" osastolla 451/550, halli C1. Odotamme innolla mielenkiintoisia keskusteluja.

IFAT 2018 -messuilla Endress+Hauser esittelee tuotevalikoimaansa mottona "Water is life". ©Endress+Hauser

Endress+Hauser tarjoaa räätälöityjä tuotteita, ratkaisuja ja palveluita, jotka on suunniteltu veden ja jäteveden käsittelyjärjestelmien resursseja säästävään toimintaan pitkälle tulevaisuuteen.

Yhteystiedot

Ladattavat tiedostot