Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Höyrynkulutus optimoitu tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi

Höyrynkulutuksen ja laatuparametrien tarkka mittaus maksimoi lämmönvaihtimen suorituskyvyn

Höyrynkulutuksen optimointi on jatkuva haaste tuotantolaitoksille. Höyryn hankintaa ja käyttöä on valvottava tarkasti, koska se on suurin kustannustekijä. Lisäksi laitosten johdon on varmistettava, että höyry on varmasti 100 %:n kuivaa kylläistä höyryä, jolloin lämmönsiirto ydinprosesseille kyetään maksimoimaan tehokkaasti samalla kun lämmönvaihdinta, putkistoa ja kenttälaitteita suojataan kosteudelta ja painepiikeiltä. Endress+Hauserin teknologiat ja osaaminen vastaavat kaikkiin näihin haasteisiin.

Miten voimme auttaa

Vertaansa vailla olevasta höyrynkulutuksen mittaustarkkuudesta aina oleellisimpien suorituskykyindikaattorien määrittämiseen, Endress+Hauser on valintasi kumppaniksi optimaaliseen höyrynhallintaan. Kattava mittalaitteiden ja valvontajärjestelmien valikoimamme varmistaa, että höyry tavoittaa prosessisi aina 100 %:n kuivana kylläisenä höyrynä varmistaen näin tehokkaan lämmönsiirron ja optimaalisen laiteturvallisuuden.

 • Varmista höyryjärjestelmäsi tarkka massa- ja energiatasapaino oikeilla mittauksilla, joissa höyryn kuivuusaste kompensoidaan prosessin aikana 2-johdinteknologialla

 • Saavuta energianhallinnan (ISO 50001 -standardi) ja ympäristönhallinnan (ISO 140001 -standardi) vaatimustenmukaisuus käyttämällä Endress+Hauserin kenttälaitteita, joissa on sisään rakennetut diagnostiikka-, varmennus- ja valvontatoiminnot (Heartbeat-teknologia)

 • Mittaa märän ja kuivan höyryn osuus suoraan kompensoituna kansainvälisten standardien (IAPWS- IF97/ASME) mukaan

 • Suora märän ja kuivan höyryn mittaus kompensoituna kansainvälisten standardien IAPWS- IF97/ASME mukaan

 • Tarkasta tehokkuus ja paranna sitä valvomalla prosessiin ohjattua energiaa

Applications

Tarkka ja luotettava kaikkien prosessimuuttujien mittaus

Höyryn tehokas käyttö missä tahansa teollisuuden prosessissa on riippuvainen monien prosessiparametrien tarkasta mittauksesta ja valvonnasta.

Tarkka ja luotettava kaikkien prosessimuuttujien mittaus
Our Solution

Endress + Hauser tarjoaa kattavan valikoiman mittalaitteita kaikille höyryprosessimuuttujille, mukaan lukien virtaus, paine, lämpötila, analyysi ja pinnankorkeus. Endress + Hauser auttaa varmistamaan höyryn lämmön tehokkaan siirtymisen prosesseihisi.

 • Havaitse märkä höyry ja mittaa kuivuusaste laskemalla höyryn massa ja energia monimuuttujaisella Vortex-virtausmittarilla Proline Prowirl F 200

 • Valvo höyrynsyötön painetta antureilla kuten Cerabar M PMP51

 • Tarkasta lujatekoisilla, paikoilleen hitsatuilla Pt100-vastuslämpömittareilla Omnigrad (TR15 ja TH15), onko syötetyn höyryn lämpötila oikea

 • Määritä lauhteen laatu Turbimax-tuoteperheen sameusantureilla tai johtokykyantureilla Condumax; saat tietää, voitko käyttää lauhdetta uudelleen kemikaalikustannusten vähentämiseksi

Lämmönvaihdin ja tuotesuojaus

Lämmönvaihtimien pinnat voivat olla alttiita murtumille, ja siitä johtuva suora kosketus höyryyn aiheuttaa riskejä sekä henkilöstölle että tuotteille.

Lämmönvaihdin ja tuotesuojaus
Our Solution

Endress+Hauserin teknologiat suojaavat lämmönvaihtimia aiempaa tehokkaammin, minkä lisäksi ne sallivat nopean puuttumisen tapahtumiin minkä tahansa vian sattuessa.

 • Määritä lauhteen sameutta mittaavilla Turbimax-antureillamme, ovatko lämmönvaihtimien pinnat murtuneet

 • Maksimoit käytettävyyden ja minimoit tuotantohävikit, kun saat heti selville, missä ongelma piilee

 • Tarkista höyryn kuivuusaste lämmönvaihtimen sisääntulossa vähentääksesi lämmönvaihtimen vaurioitumisen tai vesi-iskun aiheuttamaa tuhoutumisen riskiä

Lämmönvaihtimen tehokkuuden todentaminen

Magnetiitin tai muiden materiaalien kertyminen höyryn puolelle sekä degeneroituneen tuotteen kerrostumat tuotepuolella saattavat heikentää lämmönvaihtimen tehokkuutta ja aiheuttaa merkittävää kustannustehokkuuden heikentymistä.

Lämmönvaihtimen tehokkuuden todentaminen
Our Solution

Endress+Hauser Memograph M tarjoaa energia- ja sovellustietojen hallinnan lämmönvaihtimen kulutuksen ja energiatehokkuuden reaaliaikaiseen seurantaan ja visualisointiin.

 • Valvo lämmönvaihtimen suorituskykyä reaaliaikaisesti

 • Havaitse poikkeamat lämmönvaihtimen tehokkuudessa nopeasti

 • Optimoi toimenpiteet maksimaalisen tuotantotehokkuuden ja luotettavuuden saavuttamiseksi

Energiamittausten auditointipalvelu

Laitosten johtajien suurin haaste on varmistaa, että höyrynkulutuksen tehokkuutta määrittävät mittaukset ovat todella luotettavia.

Energiamittausten auditointipalvelu
Our Solution

Endress+Hauser tarjoaa energiamittausten auditointipalvelun, jonka avulla höyryn kulutusmittausten tarkkuus voidaan tarkastaa ja vahvistaa. Sen lisäksi, että tarkistavat kaikki energianmittauspiirin komponentit ja antavat selkeät suositukset mittaustarkkuuden parantamiseksi, tekniset asiantuntijamme suorittavat kenttälaitteiden kalibroinnin ja todentamisen paikan päällä, minimaalisin tai kokonaan ilman prosessihäiriöitä.

 • Luota höyrymittausten todistettuun tarkkuuteen läpi koko energianmittauspiirin

 • Optimoi höyryn kulutus ja laatu tuotannon tehokkuuden parantamiseksi

 • Vähennä tuotantokatkoksia ja paranna turvallisuutta ongelmien varhaisen havaitsemisen kautta

Tärkeimmät mittauspisteet höyrynkulutuksessa

Höyrynkulutuksen prosessikaavio, kun käytössä on vaippa- ja putkimallinen lämmönvaihdin ©Endress+Hauser
Höyrynkulutuksen prosessikaavio, kun käytössä on levylämmönvaihdin ©Endress+Hauser

Edut

Syvällinen ymmärrys laitosten energianhallinnasta sekä päivittäisistä haasteistasi on perusta, jolle höyryn ympärille rakennettu tuote- ja palvelutarjontamme rakentuu. Me tarjoamme käyttöösi kaikille prosessimuuttujille soveltuvan, tarkkoja ja luotettavia mittalaitteita käsittävän tuotevalikoimamme yhdessä palvelujemme ja ratkaisujemme kanssa. Nämä yhdessä antavat sinulle täyden läpinäkyvyyden ja varmistavat energia- ja ympäristönhallintastandardien täyttymisen. Valitse Endress+Hauserin ratkaisu turvalliseen, läpinäkyvään ja tehokkaaseen höyrynkulutuksen valvontaan.

 • 5 - 15 %

  on tyypillinen energiankulutuksen säästö, joka saavutetaan kattavilla energianvalvontaratkaisuilla

 • 24/7

  käyttöturvallisuus koko höyryjärjestelmän elinkaaren ajan

 • > 60

  vuoden kokemus energianhallintaratkaisuista

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat