Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Rikastusjäteveden hallinta: turvallista, tehokasta ja standardien mukaista

Optimoi rikastusjäteveden hallinta ja suojaa samalla kustannustehokkaasti yhteisöjä ja ympäristöä

Rikastusjäteveden hallinta on monille kaivosalan toimijoille haastava velvoite. Saostusaltaisiin pumpattu kaivosten sivukivi edellyttää jatkuvaa valvontaa, jotta lähiympäristö ja paikallinen asutus saadaan suojattua. Monesti paikan päällä toteutettu, usean välttämättömän parametrin valvonta, joita ovat sisäänmeno, pohjavesi, läheiset vesistöt ja patojen pintakorkeus, saattaa olla aikaa vievää työtä, joka on lisäksi altis virheille. Endress+Hauser tarjoaa laajan tuotevalikoiman tarkkaan ja tehokkaaseen rikastusjätevesien hallintaan.

Miten voimme auttaa

Useita parametrejä kattavat Endress+Hauserin älykkäät kenttälaitteet voivat lähettää jatkuvasti tarkkoja ja luotettavia tietoja etäyhteydellä valvonta- tai ohjausjärjestelmään. Tällä tavoin Endress+Hauser tarjoaa kaivostoimintaan aiempaa tehokkaammat rikastusjätevesien hallintajärjestelmät.

 • Sisäänmenon, patojen ja vedenlaadun valvonta ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi

 • Äärimmäisen tarkat, lujatekoiset kenttälaitteet soveltuvat hankaliin ympäristöihin

 • Reaaliaikainen etävalvonta varmistaa turvallisen ja tehokkaan toiminnan

Applications

Kattava sisäänmenon valvonta

Perusteellinen rikastusjätteiden hallinta alkaa saostusaltaiden sisäänmenossa. Hallinta kattaa paljon enemmän kuin sisäänmenon perusparametrien kuten malmilietevirtauksen valvonnan. Malmilietteen kiintoainepitoisuus on myös mitattava, jotta saostusaltaan kapasiteettia voidaan valvoa.

Kattava sisäänmenon valvonta
Our Solution

Endress+Hauserin teknologiat tarjoavat mittavat sisäänmenon valvontaratkaisut.

Tarkka pintamittaus

Yksi kriittisimmistä parametreistä rikastusjätepadon turvallisen toiminnan kannalta on pinnankorkeus, ei pelkästään pintaveden pinnankorkeus, vaan myös padon alla olevan pohjaveden pinnankorkeus. Pintaveden pinnankorkeuden valvonta voi antaa varhaisia merkkejä siitä, että pinnankorkeudet nousevat yhtäkkiä vaikkapa tulvien, sateen tai jään sulamisen vuoksi.

Tarkka pintamittaus
Our Solution

Endress+Hauser tarjoaa laajan tuotevalikoiman tarkkaan ja tehokkaaseen rikastusjätepatojen valvontaan.

Käytännöllinen ja standardit täyttävä veden laadunvalvonta

Vastuullinen rikastusjäteveden hallinta sisältää ympäröivien vesistöjen vedenlaadun valvonnan, jotta paikallista väestöä ja ympäristöä kyetään suojelemaan tehokkaasti.

Käytännöllinen ja standardit täyttävä veden laadunvalvonta
Our Solution

Endress+Hauser edistää tehtävästä suoriutumista tarjoamalla sekä kiinteitä että liikuteltavia näytteenottoasemia, jotka täyttävät kaikki oleelliset kansalliset ja kansainväliset standardit kuten ISO 5667.

 • Varusta näytteenottoasemasi alakohtaisten vaatimusten mukaan

 • Hyödynnä kannettavia veden näytteenottoasemia käytännölliseen ja tarkkaan paikan päällä tapahtuvaan valvontaan

 • Ota vesinäytteet miellyttävästi ja automatisoidusti kiinteällä veden näytteenottoasemalla

 • Liitä yhteen jopa neljä digitaalista analyysimittausten Memosens-anturia täydellisen mittausaseman muodostamiseksi

 • Hyödynnä lisäksi tapahtumakohtainen näytteenottomahdollisuus sekä integrointimahdollisuus muihin PLC:hin

Varmatoimista etävalvontaa

Rikastusjätepatojen manuaalinen valvonta kuluttaa runsaasti sekä aikaa että työvoimaa.

Varmatoimista etävalvontaa
Our Solution

Endress+Hauser tarjoaa langattomien, älykkäiden laitteiden ja lukuisten digitaalisten verkkojen yhdistelmien avulla etävalvontaratkaisuja, jotka ovat kustannustehokas ja luotettava vaihtoehto. Niissä ei tarvitse tehdä kompromisseja turvallisuuden tai lakivaatimusten täyttymisen suhteen.

 • Ota yhteys asiantuntijatiimeihimme, jotka suunnittelevat juuri tarpeisiisi parhaiten sopivan ratkaisun

 • Integroi äärimmäisen tarkat ja luotettavat älyvalvontalaitteet

 • Käytä standardoituja protokollia kuten WirelessHART tai Endress+Hauserin omaa Netilion IIoT-pilviratkaisua

 • Vaihda etävalvontaan kustannussäästöjen saamiseksi rikastusjätepatojen hallinnassa

Tutustu lisää etämonitorointiin

WirelessHART-verkko ©Endress+Hauser

Edut

Jokaisen rikastusjätteiden patoon liittyvän onnettomuuden myötä tietoisuus tiukemman valvonnan tarpeesta ja lakimääräyksistä kasvaa. Meillä on asiantuntemusta sekä kaivostoiminnasta että vesiteollisuudesta. Niinpä voimme tukea sinua luotettavan monitorointijärjestelmän järjestämisessä rikastusjätteiden patoihin liittyvissä ratkaisuissa. Kattava portfoliomme kattaa kaikki oleelliset mittauspisteet ja tarjoaa lisäksi tarvittavat digitaaliset yhteydet etämonitorointiin. Tämä tekee rikastusjätteiden patojen valvonnasta tehokkaampaa ja vähemmän aikaa vievää.

 • 80 %

  maks. kiintoainepitoisuus mitattavissa sähkömagneettisilla virtausmittareillamme painon mukaan

 • +/- 2 mm

  tarkkuus suositelluilla pintamittauslaitteillamme vedenpinnan mittaukseen

 • 90 %

  mittalaiteportfoliostamme toimii digitaalisesti

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat