Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kustannustehokasta teräksen valmistusta

Optimoi teräksen valmistuksen kustannukset käyttämällä älykkäitä mittalaitteita ja prosessiautomaatioratkaisuja

Teräsmarkkinoiden kilpailun lisäännyttyä merkittävästi kustannustehokkuus on yksi laitosten johtajien ensisijaisista tavoitteista. Koska energiakustannukset saattavat muodostaa jopa 40 % kokonaiskustannuksista, energiankulutuksessa on valtava potentiaali kustannusten optimointiin. Tarkastellaan vaikkapa tuotantohyödykkeitä tai energiaresursseja (ns. "W.A.G.E.S.") (vesi, ilma, kaasu, sähkö, höyry). Tuotantohyödykekustannukset teräksen valmistuksessa muodostavat Yhdysvalloissa yli 3 % laitoksen liikevaihdosta ja Euroopassa yli 6 %.

Miten voimme auttaa

Masuunien, konvertterien tai valokaariuunien suorituskyvyn parantamiseksi useita kriittisiä parametrejä on valvottava tarkasti. Luotettavien ja tarkkojen mittausten avulla varmistetaan tiukempi prosessin valvonta ja sen myötä optimoitu energiankäyttö. Kriittistä on myös argonin, paineilman ja höyryn käyttö. Koska näillä on suora vaikutus prosessin tulokseen, ne vaikuttavat myös siihen, miten paljon energiaa kuluu.

 • Tuotantohyödykkeiden ja energiaresurssien hallinta

 • Pinnanmittaukset masuuneissa

 • Hehkutusuunikaasujen valvonta

 • Valokaariuunien optimointi

 • Happotiheyden mittaus kylmävalssaamoissa

Applications

Tuotantohyödykkeiden ja energiaresurssien hallinta

W.A.G.E.S. (Water, Air, Gas, Electricity, Steam) eli tuotantohyödykkeet ja energiaresurssit vesi, ilma, kaasu, sähkö, höyry ovat tärkeässä asemassa teräksen valmistuksessa. Vedestä tuotettua höyryä käytetään energialähteenä. Näin ollen energiaresursseissa piilee valtava optimointipotentiaali tuotannon ja kulutuksen tarkemman valvonnan myötä.

Kaasuputkia terästehtaalla
Our Solution

Endress+Hauser tarjoaa täydellisen valikoiman virtauksen, pinnankorkeuden, paineen, lämpötilan ja analyysin mittausteknologioita. Niiden ansiosta voimme toteuttaa integroituja ratkaisuja energiaresurssien tehokkuuden parantamiseksi. Olemme osoittaneet, että investoinnista voi saada tuoton jo kahden vuoden kuluessa.

 • Virtaus- ja energiamittarimme laskee maakaasun, teknisten kaasujen, nesteiden ja höyryn vakiotilavuuden, massan ja energiavirtaukset virran, paineen, lämpötilan ja tiheyden perusteella.

 • Paine on tärkeässä asemassa höyryntuotannossa. Anturimme on suunniteltu IEC 61508:n mukaan käytettäväksi turvalukituspiireissä varustetuissa SIL 2/3 -järjestelmissä.

 • Pinnankorkeuden mittaaminen kattilassa varmistaa tasaisen höyryntuotannon.

 • Modulirakenteinen lämpötila-anturimme kattaa kaikki yleiset tietoliikenneprotokollat - mukaan lukien Bluetooth®-teknologia.

Pinnanmittaus masuuneissa

Koksin, rautamalmin, kalkkikiven ja lisäaineiden profiilit ovat tärkeitä. Panostuksen kannalta on oleellista, että aksiaalisesti symmetrisen irtoaineksen prosessia valvotaan pyörivällä kuilulla toteutetun täytön aikana ja että sen asemointia kontrolloidaan.

Masuuni
Our Solution

Syötön ohjaamiseksi pinnan profiili analysoidaan jopa viiden pinnanmittalaitteen avulla.

Hehkutusuunikaasujen valvonta

Levyt ja kelat kovetetaan ja karkaistaan jatkuvatoimisissa hehkutusuuneissa. Prosessia on valvottava, ei pelkästään tuotelaadun varmistamiseksi, vaan myös energiankulutuksen optimoimiseksi.

Hehkutusuuni
Our Solution

Ensimmäinen parametri poltinpäiden toiminnan valvomiseksi on luonnollisesti lämpötila. Toinen tärkeä komponentti ihanteellisen palamisen saavuttamiseksi on oikea paineilman ja seoskaasun syöttö.
Siksi myös painetta on valvottava.

 • Nämä lämpötila-anturit on suunniteltu äärimmäisen korkeiden prosessilämpötilojen mittauspisteisiin.

 • Paineanturimme varmistaa erinomaisen järjestelmäturvallisuuden tyhjiökestävän keraamisen kalvon ansiosta, johon on integroitu anturin rikkoontumisen tunnistus.

Valokaariuunien optimointi

Valokaariuuni (EAF) on sähköisen teräksenvalmistuksen sydän, jossa sähköenergian avulla sulatetaan tärkeimmät panokset, kiintoromu ja/tai suorapelkistetty rauta (DRI).

Valokaariuuni
Our Solution

Prosessin luotettavuuden optimoimisessa virtaus-, paine- ja lämpötila-anturit ovat tärkeässä asemassa. Ne suorittavat tehtävänsä luotettavasti vaikeassa, kuumassa ympäristössä ja auttavat paineilman vuodontunnistuksessa sekä argonin, typen, maakaasun, hapen ja veden valvonnassa ja analyysissä. Lujatekoiset ja luotettavat kenttälaitteet auttavat parantamaan uuniin syötetyn energian tehokkuutta.

Happotiheyden mittaus kylmävalssaamoissa

Väkevöitynyttä suolahappoa käytetään valssihilseen puhdistamiseen teräslevyistä kylmävalssaamoissa. Koska happoa käytetään jatkuvasti uudelleen, se kontaminoituu rautakloridin vaikutuksesta ja kertyy levyjen pinnoille. Tämä voi aiheuttaa hapon yliväkevöitymistä tai kiteytymistä.

Kylmävalssaamo
Our Solution

Hapon johtokykymittauksella määritetään pitoisuus ja tarvittaessa voidaan antaa kehotus lisätä huuhteluvettä. Prosessinaikaisen mittauksen käyttöönotto säästää aikaa ja rahaa. Lisäksi aggressiivisia ja myrkyllisiä väliaineita ei enää tarvitse kuljettaa laboratorioon, mikä merkitsee pienempää terveysriskiä käyttäjille.

 • Tämä johtokykyanturi tarjoaa erinomaisen kemikaalikestävyyden ja pitkäikäisyyden vankkojen materiaalien ansiosta (PFA, PEEK).

Miten optimoit kustannukset

Teräksen valmistusprosessi ©Endress+Hauser
Teräksen valmistuskonvertteri ©Endress+Hauser
Valokaariuuni ©Endress+Hauser

Edut

Endress+Hauser tarjoaa täydellisen valikoiman mittauslaitteita ja laadukkaita automaatioratkaisuja sekä kattavat palvelut, jotka ovat tukena terästehtaan koko elinkaaren ajan.Teollisuuden parista, myös kaikkein haastavimmista ympäristöistä, keräämämme yli 60-vuotisen kokemuksen ansiosta työntekijämme osaavat antaa arvokkaita suosituksia siitä, miten älykkäitä mittausantureita yhdistetään parhaalla mahdollisella tavalla energiankulutuksen ja samalla kustannusten vähentämiseksi.

 • 33 %

  paineilmantuoton kustannuksista voidaan säästää käyttämällä älykkäitä mittalaitteitamme ja ratkaisujamme.

 • 1-2 vuotta

  kestää suurin piirtein, kunnes höyrynvalvontaratkaisumme on maksanut itsensä takaisin vähentyneiden energiakustannusten ansiosta.

 • 55 000

  älykästä anturia integroituina 65 digitaaliseen optimointiprojektiin.

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat