Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Minimoi riskit uusimalla mittalaitteet

Varmista turvallisuus modernisoimalla vanhentunut teknologia

Voimalaitokset ovat usein räjähdysvaarallisia ympäristöjä, joissa on runsaasti potentiaalisia vaaroja ihmisille, liiketoiminnalle ja ympäristölle. Suunnittelemattoman käyttökeskeytyksen aiheuttamat vahingot tai menetykset saattavat merkitä suuria kustannuksia. Ennakoivat toimenpiteet, kuten mekaanisten mittareiden ja muiden vanhentuneiden teknologioiden korvaaminen luotettavammilla ja tehokkaammilla järjestelmillä, ovat avain parhaan mahdollisen prosessiturvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseen.

Miten voimme auttaa

Laitoksesi prosessien turvallista parantamista varten – olipa kyseessä lämpö- tai höyryvoimala, yhdistetyn syklin kaasuturbiini, vesisähkövoimala, polttomoottorikone tai yhteistuotantolaitos – tarjoamme käyttöösi alan asiantuntemuksen ja käytössäsi oleville vanhoille mittalaitteille ja muille vanheneville teknologioille parhaan mahdollisen korvaavan teknologian. Vähemmän huoltoa tarvitsevien mittalaitteiden vikaantumisriski on pienempi. Tämä helpottaa liiketoimintatavoitteittesi saavuttamista.

 • Turvallinen, kansainväliset standardit, kuten ATEX, FM ja TIIS, täyttävä mittalaitetuotesalkku

 • Tuorein IEC 61508 SIL 2:n mukainen teknologia mahdollistaa homogeenisesti redundantin käytön turvavälineillä varustetuissa järjestelmissä SIL 3:een saakka

 • Integroitu diagnostiikka, tarkastukset ja valvonta; Heartbeat-teknologian varmistamat turvalliset prosessit ja laitoksen toiminta

 • Yhdenmukaiset toimintamallit varmistavat yksinkertaisuuden ja näin ollen turvallisemman operatiivisen hallinnoinnin

 • Kattava huoltotarjontamme ja alan asiantuntemuksemme tukevat sinua maailmanlaajuisesti koko laitoksen käyttöiän ajan. Lisäksi tarjoamme turvallisuus- ja standardiseminaareja ja -koulutuksia, jotka parantavat henkilöstösi ammattitaitoa entisestään

Sovellukset

Suora ja tarkka virtausmittaus kaasuturbiinin tulossa

Polttoaineenkulutuksella on suuri vaikutus laitoksen tehokkuuteen ja tulokseen, joten on välttämätöntä mitata tarkasti maakaasun virtaus. Perinteiset turbiinivirtausmittarit mittaavat vain tilavuutta, ts. muita mittareita tarvitaan massa- tai korjatun tilavuusvirtauksen määrittämiseen. Koska nämä mittarit ovat kulumiselle alttiita, niiden tarkkuus vaihtelee ajan mittaan ja ne on rasvattava säännöllisesti.

Suora, tarkka, kustannuksia säästävä virtausmittaus
Meidän kenttäosaamisemme

Turbiinivirtausmittarien vaihto Promass Coriolis -mittariin mahdollistaa kaasun massavirtauksen määrittämisen suoraan.

 • Heartbeat-teknologia lisää luotettavuutta ja turvallisuutta paikan päällä tapahtuvalla itsediagnostiikalla ja todentamisella

 • Promass Coriolis -mittari on monimuuttujamittari: lisämittareita ei tarvita paineen, lämpötilan ja tiheyden mittaukseen tai korjaukseen

 • Parempi tarkkuus, +/- 0,35 %, merkitsee suurempia kaasusäästöjä

Vaihda ilmaisin ja säilytä radiometrinen säteilylähde

Useat vaativat sovellukset fossiilisten polttoaineiden ja biomassan sekä jätteen polttolaitoksilla hoidetaan edelleen radiometrisellä pinnan- ja tiheyden mittauksella. Kuitenkin tyypillisissä asennuksissa Geigerputki-ilmaisimella mittauskyky heikkenee ajan kuluessa säteilylähteen vanhenemisen ja ilmaisimen suhteellisen epäherkkyyden vuoksi.

Suurempi herkkyys tuikeilmaisimella
Meidän kenttäosaamisemme

Voit pidentää olemassa olevien säteilylähteidesi käyttöikää vaihtamalla uudempiin tuikeilmaisimiin.

 • Herkemmät ilmaisimet, kuten GammapilotFMG60, toimivat alhaisilla säteilykenttävoimakkuuksilla mahdollistaen olemassa olevan säteilylähteesi käytön moneksi vuodeksi

 • Vältä vaihto- ja hävittämiskustannuksia, paperitöitä sekä pienennä riskiä

Automaattinen, vähähuoltoinen pH:n valvonta rikinpoistoon

pH-arvon valvonta on erittäin tärkeää savukaasujen puhdistusjärjestelmän kunnollisen toiminnan kannalta. Kaasunpesurin vaikeat, hankaavat olosuhteet vaikeuttavat pH-antureiden toimintaa. Vakioasennuksia on puhdistettava usein ja ne on kalibroitava manuaalisesti. Lisäksi anturi on vaihdettava säännöllisesti.

Automaattinen puhdistus ja kalibrointi
Meidän kenttäosaamisemme

Onneksi älykkäät järjestelmät kuten Liquiline Control CDC90 pH:n mittausjärjestelmä voivat nyt automatisoida antureiden puhdistuksen ja kalibroinnin.

 • Täysin automaattinen puhdistus ja kalibrointi varmistavat luotettavan ja jatkuvasti tarkan pH-mittauksen ja vähentävät kunnossapitokustannuksia.

 • Varmistaa luotettavat mittausarvot ja pH-antureiden pidemmän käyttöiän

 • Parantaa työturvallisuutta minimoimalla huoltotyöt räjähdysvaarallisissa ympäristöissä

Lietteen tiheyden mittaus savukaasun rikinpoistossa

Kalkkilietteen tiheyden mittaus injektiokohdassa on tärkeää savukaasun puhdistusprosessin tehokkuudelle. Kun tietty pitoisuus on saavutettu, kipsi poistetaan prosessista. Hankaava väliaine tekee tästä haastavan mittauksen, joka edellyttää lujatekoista ratkaisua kuten radiometrinen mittaus. Käytössä on edelleen monia vanhentuneita järjestelmiä, jotka käyttävät korkean voimakkuuden säteilynlähteitä ja joiden lähetinteknologia on vanhentunutta. Turvallisuus- ja sertifiointihuolet saavat sinut etsimään vaihtoehtoja.

Tiheyden ja virtauksen mittaus savukaasun rikinpoistossa (FGD)
Meidän kenttäosaamisemme

Tiheyden mittaus voidaan tehdä herkällä ja turvallisella radiometrisellä Gammapilotilla. Asiakkaille, jotka eivät halua käyttää radiometristä mittausta, Promass Coriolis -massavirtausmittari voi mitata samanaikaisesti tiheyden, massan virtauksen ja lämpötilan.

 • Uuden sukupolven radiometrinen Gammapilot on herkkä, turvallinen ja vankka ‒ tämä varmistaa parhaan mahdollisen mittauksen käytettävyyden

 • Promass Coriolis -massavirtausmittari voi poistaa säteilylähteen laitokseltasi, jolloin sertifioinnin, paperityön ja koulutuksen tarpeet vähenevät

Seuraavan sukupolven taulutietokone korvaa kädessä pidettävän HART® -laitteen

Laitteen asetusten määrittäminen on iso osa huoltoinsinöörin päivittäisiä työtehtäviä. Useimmat kädessä pidettävät laitteet käyttävät vain yhtä protokollaa (esimerkiksi HART) ja ovat rajattuja pelkkään konfigurointiin.

Seuraavan sukupolven taulutietokone
Meidän kenttäosaamisemme

Paranna kenttätuottavuutta ja turvallisuutta uudella, kestävällä tablettitietokoneella ‹ Field Xpert, joka tuo kaikkien mittalaitteiden tehokkaan ja virtaviivaisen hallinnan sormenpäittesi ulottuville. Säästä aikaa ja kustannuksia vaikeissa olosuhteissa helpon laitekonfiguroinnin ja todentamisen sekä parannetun yhteyden avulla.

 • Säästä aikaa helppokäyttöisen, nykyaikaisen ja kosketusoptimoidun käyttäjäkokemuksen ansiosta

 • Alenna kustannuksia käyttämällä vain yhtä laitetta PROFIBUSin, Modbusin ja Endress+Hauserin huoltoliittymissä. Nopea liitäntä laitteisiin automaattisen laitetunnistuksen ansiosta

 • Paranna yhteensopivuutta: luo asetusten määritys- ja Heartbeat-todentamisraportteja, näe kaikukäyrä ja paljon muuta

Mittaa lentotuhkataso ilman säteilylähdettä ja ilmaisinta

Hiukkasten irrottaminen savukaasuista edellyttää rajakytkimiä, jotka osoittavat, milloin lentotuhkasäiliöt sähkösuodattimissa ja suodatinpattereissa ovat täynnä. Radiometrinen (gamma) mittaus on erittäin tunnustettu ja luotettava ratkaisu tähän, etenkin heikompitasoisen hiilen ollessa kyseessä. Mutta mitä vaihtoehtoja sinulla on, ellet halua käyttää radiometristä mittausta?

Lentotuhkasäiliön pinnankorkeuden kapasitiivinen mittaus sähkösuodattimissa ja suodatinpattereissa
Meidän kenttäosaamisemme

Asiakkaat, jotka eivät halua käyttää radiometristä mittausta, voivat vaihtaa kapasitiivisiin pintakytkimiin, kuten Solicap FTI77.

 • Poista säteilylähde laitokseltasi ja vähennät byrokratiaa sekä paperityön ja koulutuksen tarvetta. Alhaiset huoltokustannukset

 • Markkinoiden vankin ja luotettavin kapasitiivinen anturi Solicap FTI77 on täydellinen ratkaisu kuumiin ja hankaaviin toimintaympäristöihin

 • Suuri aktiivinen alue tarjoaa erittäin vakaan mittauksen (ei vääriä laukaisuja)

Edut

Henkilökuntasi turvallisuus on etusijalla voimalaitoksesi suunnittelussa, rakenteissa, toiminnassa ja kunnossapidossa. Vakavia loukkaantumisia voi aiheutua laitevioista, jotka juontavat usein juurensa vuosien väärästä käytöstä ja riittämättömästä kunnossapidosta. Tästä syystä tarjoamme täyden valikoiman teknologioita, ratkaisuja ja palveluita, jotka täyttävät sovellustesi vaatimukset. Valmistamme laitteemme korkeimpia laatustandardeja noudattaen tasaisen suorituskyvyn ja yhteensopivuuden varmistamiseksi.

 • 10 kertaa

  luotettavammat digitaaliset laitteet mekaanisiin mittalaitteisiin verrattuna

 • Nolla

  liikkuvaa osaa, eikä riippuvuutta tiheyden muutoksista

 • 17+

  vuotta toiminnallisen turvallisuusstandardin IEC 61508 piirissä (laatu, turvallisuus ja luotettavuus)

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat