Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Hyvin suunniteltu on turvallisesti ja tehokkaasti tehty

UPM Kymmene, Pietarsaari

Pietarsaaren UPM Kymmene sellutehtaan automaatiotyönsuunnittelu toimeksiantoi Endress+Hauserille mittalaitteiden asennusvalvonnan vuotuisen seisokkinsa yhteydessä. Seisokin jälkeen työn suunnittelu ja valvonta todettiin onnistuneeksi valinnaksi.

Laitteiden asennuksesta ja siihen liittyvästä työnjohdosta vastasi Endress+Hauserin järjestelmäasiantuntija Arto Junnila. Itsenäisesti urakoitsijan kanssa työskennelleen Junnilan harteille kuului vastuu laitteiden oikeasta asennuksesta, testauksesta ja käyttöönotosta yhteistyössä UPM:n automaatiokunnossapidon kanssa.

Pietarsaaren UPM Kymmene sellutehdas toimeksiantoi Endress+Hauserille mittalaitteiden asennusvalvonnan ©Endress+Hauser

Varmista mittalaitteiden suorituskyky alusta alkaen

  • Kenttälaitteet asennetaan oikein alusta alkaen

  • Varmista vaatimustenmukaisuus: käyttöönottoprosessimme täyttää turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyvät standardit

  • Säästä jopa 50 % aikaa käyttöönotossa Endress+Hauserin asiantuntijoiden avulla

Henkilöresurssien suunnittelu ratkaisevassa asemassa seisokkien läpivientiin

”Koska omat resurssimme eivät riittäneet virtausmittareiden asennusvalvontaan, on meille ollut paljon hyötyä Endress+ Hauserin tarjoamasta osaamisesta. Laitteiden valinta, asennus ja työn valvonta vaativat ammattitaitoa, joka edellyttää koko laajan kokonaisuuden ymmärtämistä”, automaatiotyönjohdosta vastaava Heikki Rautapuro sanoo.

Turvallisuus etusijalla

Arto Junnilan mukaan työnvalvonnassa on huomioitava kaksi tärkeää tekijää, turvallisuus ja laitteet:

”Esimerkiksi raskaat virtausmittarit toimivat osana prosessiputkistoa ja niiden nostot on saatava paikalleen niin, ettei vaaratilanteita aiheudu. Laitteiden on myös pysyttävä ehjänä noston ja asennuksen aikana. Töitä ei voi aloittaa ennen kuin kohde on turvallistettu, sekä työkohteeseen on saatu perehdytys ja työlupa. Käyttöosasto organisoi putkien tyhjennykset ja turvallistamiset, sen jälkeen mittaamme, ettei niihin ole jäänyt terveydelle haitallisia tai räjähtäviä kaasuja.