Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Yhteinen matka

Toimittajien vastuullisuuden arviointia kansainvälisin kriteerein

Endress+Hauserille ekologinen, sosiaalinen ja eettinen toiminta on oleellinen osa yrityksen vastuullisuutta. Konserni arvioi järjestelmällisesti myös toimittajiensa vastuullisuutta.

Toimittajien vastuullisuuden arviointia kansainvälisin kriteerein ©Endress+Hauser

Perheomisteiselle Endress+Hauserille vastuullisuus ja kauaskatseisuus ovat yrityksen perusarvoja.

"Tämä on matka, jolla olemme yhdessä toimittajiemme kanssa", sanoo Fabian Dreier, joka johtaa Endress+Hauser Flow:n osto- ja logistiikkasektoria. Dreier vieraili Kiinassa, jossa hänen yhteistyökumppaninsa esittelivät, miten ympäristön suojelu ja reilut liiketoimintamallit ovat luonnollinen tapa tehdä asioita. "On hyvä merkki, että nämä asiat tuotiin siellä esiin heidän puoleltaan", Dreier jatkaa.

Katsaus vertailuihin

Vuodesta 2019 alkaen Endress+Hauser Flow on antanut noin 400 suoralle toimittajalle mahdollisuuden auditoida vastuullinen suorituskykynsä ulkopuolisen ammattilaisen, EcoVadisin toimesta. Arviointi toteutetaan käyttämällä 21 kriteeriä, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun, työskentelykäytäntöihin, ihmisoikeuksiin, reiluihin liiketoimintakäytäntöihin ja hankintojen vastuullisuuteen.

Osallistuvat toimittajat saavat hyvän yleiskuvan siitä, miten he pärjäävät vertailuryhmänsä muihin yrityksiin verrattuna ja missä heillä on parantamisen varaa. Tämän lisäksi he saavat konkreettisia parannusehdotuksia.

Yhteinen tavoite

"Meille tämä tarjoaa mahdollisuuden vuoropuhelun käynnistämiseen", Fabian Dreier kertoo. Miten työntekijöiden terveys on turvattu? Miten vedenhallinta on toteutettu? "Perheomisteisena yrityksenä Endress+Hauser kunnioittaa vastuullisuutta ja kauaskatseisuutta yrityksen perusarvoina", Dreier mainitsee. Tämä tulevista sukupolvista kannettu vastuu ei pysähdy yrityksen omien toimitilojen rajalle. "Meille on tärkeää, että myös toimittajamme toimivat ekologisesti, sosiaalisesti ja eettisesti."

Kattava yleiskatsaus

Kaikkien tärkeimpien ja strategisten toimittajien tarkoitus on osallistua vastuullisuusauditointiin vapaaehtoisesti vuoteen 2023 mennessä. Kaikkiaan 48 yhteistyökumppania Euroopassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Intiassa on osallistunut auditointien ensivaiheeseen. Myös Endress+Hauser Flow saa tulokset nähtäväkseen. Omien toimittajiensa auditointitulosten lisäksi tuotekeskus saa entistä kattavamman yleiskuvan yhteistyökumppaneistaan. Tuloksia voidaan käyttää vertailutarkoituksiin.