Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Ortofosfaatin jäljillä

Valkoinen kirja ortofosfaatin mittauksesta kuntien jätevedenpuhdistamoilla

Jätevedenpuhdistamon ilmastusallas. ©Endress+Hauser

Mitkä ovat lakisääteiset vaatimukset kokonaisfosfaatin raja- ja valvonta-arvoille jätevedenpuhdistamojen ulostulossa? Millaisia eri mittaus- ja valvontateknologian vaihtoehtoja jätevedenpuhdistamojen käyttäjillä on? Entä miten keltaisen värin ja sinisen värin menetelmät eroavat fosfaatin määrityksessä?

Löydät vastaukset näihin kysymyksiin tästä valkoisesta kirjasta. Siinä vedetään yhteen kaikki, mitä sinun on hyvä tietää ortofosfaatin mittauksesta kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa. Valkoisessa kirjassa kuvataan fosforin kulun vaiheet sen eri jakeina jätevedenpuhdistamoprosessin läpi ja kuvataan fosforin poistomenetelmiä.

Ortofosfaatin määritys CA80PH:lla

Mittausteknologioiden osalta valkoinen kirja osoittaa, miten online-analysaattori, joka määrittää ortofosfaattipitoisuuden sinisen värin menetelmällä DIN-standardin mukaan, pystyy tunnistamaan erilaiset tapahtumat ja dynaamiset muutokset fosfaatin poistossa ripeästi ja tarkasti. Näin ollen se soveltuu erinomaisesti tuottamaan käyttäjille tarkkaa tietoa, jota tarvitaan standardien täyttymisen valvontaan ja jonka avulla tulevaisuudessa voidaan tallentaa suurella tarkkuudella jopa pienetkin ortofosfaattipitoisuudet.