Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Tuotannon käytettävyys parani

Centauri Technologies LP minimoi kunnossapidon ja kustannukset

Centauri on erikoistunut räätälöityihin eräprosesseihin. Niiden joustavuus tulee esiin etenkin suurten erien sykleissä ja väliaineen vaihdosten yhteydessä. Erän kesto vaihtelee muutamasta päivästä useisiin kuukausiin, ja jokaisen erän välissä astia on puhdistettava kontaminaation ja kemiallisten reaktioiden aiheuttamien turvallisuusriskien välttämiseksi. Täydellinen puhdistus on välttämätöntä kunnossapitotöiden yhteydessä. Erikoiskemikaalien reaktori aiheutti usein valvontaongelmia, sillä mittaukset kapillaarijärjestelmillä eivät toimineet kunnolla.

Centauri Technologies LP:n tislauskolonni ©CentauriTechnologyLP

Tulokset

  • Prosessien parempi käytettävyys ja luotettavuus poistamalla lämpötilavaikutukset mittauksista

  • Alhaiset kokonaiskustannukset, koska asennusaika on lyhentynyt ja kunnossapito- ja varaosatarve vähentyneet

  • Tuotantomäärät ovat kasvaneet prosessinohjauksen paranemisen myötä

Don Vanderslice Centauri Technologies LP:ltä.

"Asennettu 10 minuutissa – kiinnitin sen vain laippaan ja johdot kiinni - ja kaikki ongelmat oli selätetty."

Don Vanderslice, operatiivinen johtaja
Centauri Technologies LP

Asiakkaan haaste

Vaihtelevat ympäristön lämpötilat vaaransivat mittausten luotettavuuden. Kapillaarien öljytäytökset laajenivat ja aiheuttivat ulostulosignaalin suurenemisen tislauskolonnin kaikenlaisesta pinnanmuutoksesta riippumatta. Lisäksi mekaaniset ja lämpövaikutukset tuhosivat kapillaarit 4-6 kuukauden välein. Seurauksena olivat paitsi epäluotettava prosessinhallinta myös vähintään yhden päivän tuotannon menetys aina 4-6 kuukauden välein, kun koko kapillaarijärjestelmä piti vaihtaa.

Meidän ratkaisumme

  • Elektroninen Deltabar FMD72 paine-eromittausratkaisu, jossa on metallikennot, korvasi heikommin toimivan kapillaarijärjestelmän

  • Pinnankorkeuden laskenta anturimoduulien kahden arvon perusteella lähettimessä

Ratkaisu lähemmin

Mainittujen ongelmien takia Centauri päätti siirtyä käyttämään elektronista Deltabar FMD72 paine-eromittausratkaisua, joka eliminoi perinteisten kapillaaritekniikkaa käyttävien paine-eromittausten kaikki tyypilliset ongelmat. Asennuksen jälkeen järjestelmään ei ole tarvinnut koskea kunnossapidon takia kertaakaan, sillä järjestelmän luotettavuus on huippuluokkaa. Centauri on tyytyväinen myös moduulimaiseen konseptiin kapillaaritekniikkaa hyödyntäviin järjestelmiin verrattuna, sillä yksittäiset anturiosat ja elektroniikka voidaan vaihtaa aina tarpeen mukaan.

Tuotannon kapasiteetti parani

Kapillaarien kunnossapidon aiheuttamien tuotantoseisokkien jäätyä pois Centauri kasvatti tuotantokapasiteettiaan vähintään 3 päivällä vuodessa, mistä koitui useamman tuhannen Yhdysvaltain dollarin kustannussäästöt.

Positiivisen kokemuksen innoittamana Don Vanderslice - Centauri Technologies LP:n operatiivinen johtaja - haluaa tulevaisuudessa välttää kapillaaritekniikan käyttämisen näissä sovelluksissa ja valitsee siksi jatkossa elektronisen Deltabar FMD72 paine-erojärjestelmän.

Käyttökohde

Pinnanmittaus tilauskolonneissa

  • Korkeus: 7 m (24ft)

  • 1-1,5 bar (15-20 psi)

  • Prosessilämpötila: ympäristön lämpötila 5 °C - 55 °C (40 °F - 130 °F)