Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Tarkka lisäaineiden käyttö lietteenkäsittelyssä on hyvän vedenpoiston perusta

Virtaus ja tiheys ovat tärkeimmät laatuparametrit

Lietteenkäsittelyn lisäainesekoituksessa käytettävä jatkuva tiheyden ja massan mittaus parantaa polymeeri- ja kalkkiliuosten vedenpoistotuloksia.

Kunnallisessa jätevedenpuhdistamossa lietteen vedenpoistossa käytettävä nauhasuodin. ©Endress+Hauser

Tulokset

 • Lietteen vedenpoiston paranemisesta seuraa myös kuivatun lietteen laadun paraneminen

 • Vähemmän kunnossapitoa, koska suodattimen käyttöikä pitenee jopa 25 %

 • Kustannussäästöjä, koska lietteenkäsittelyn lisäaineita kuluu vähemmän (saavutettu säästö 15…20 %)

Asiakkaan haaste

Mihin liete tulisi laittaa? Jätevesilaitosten käyttäjien ja muiden markkinaryhmien välillä vallitsee myönteinen yksimielisyys siitä, että liete on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Syinä ovat poistomenetelmien yhä tiukempi valvonta, ja jokaisen lietekuution aiheuttama kustannusrasitus. Koska lietteen hävityskustannukset ovat määräperustaiset, on välttämätöntä tietää, mitä lietteen vedenpoiston aikana tapahtuu.

Oikea sekoitus tai lisäaineiden annostelu, jotka helpottavat vedenpoistoprosessia, ovat suodattimen pitkän käyttöiän ja hyvien kuivatustulosten kannalta oleellisia.

Lietteenkuivauksen tulee olla tehokasta, jolloin saavutetaan seuraavat hyödyt:

 • Korkeat vedenpoistotulokset lietteestä

 • Pitkät vedenpoistojaksot

 • Kunnostusaineen kulutus optimoidaan.

Lisäaineliuoksen valmistelu ainoastaan tilavuusvirtauksen perusteella saa aikaan muutoksia liuoksen pitoisuudessa, mikä tekee optimaalisesta annostelusta vaikeaa. Laitoksen käyttäjät havaitsevat myös kuivatulle lietteelle ei-optimaalisia pitoisuuksia sekä kunnossapitotarvetta lisääviä lyhyitä vedenpoistojaksoja.

Meidän ratkaisumme

Coriolis-massavirtausmittauksella voidaan mitata virtausarvojen lisäksi myös muita parametrejä, kuten tiheys, lämpötila, pitoisuus ja viskositeetti. Näin ollen tämä mittausperiaate on kompakti ja luotettava ratkaisu moniin sovelluksiin. Seuraavat sovellukset jätevedenpuhdistamoissa on jo toteutettu lietteenkuivauksen parantamiseksi, lingon (kuivauslaitteen) toiminta-ajan ja lisäaineannostelun optimoimiseksi:

©Endress+Hauser

 1. Kalkkimaidon tiheyden mittaus pitoisuuksien vaihtelun havaitsemista varten

 2. Työliuoksen tiheyden mittaus polymeerien lähtöliuoksen laimennusprosessin hallitsemiseksi

Yhdelle asiakkaallemme on myös toteutettu vähän erikoisempi ratkaisu: Saostusaineiden (Fe (III) suola) tiheyden mittaus biologiassa:

 • Kyllästetyn lähtöliuoksen kyllästämättömäksi muuttumisen havaitseminen ja automaattinen saostusaineiden tilaaminen ('kevyt' varastonhallinta)

 • Raja-arvojen varmistaminen

Ratkaisun komponentit

 • Kenttälaitteet: Promass 80I

 • Vaihtoehtoisesti tarjoamme tukea kokonaisvaltaisissa annosteluratkaisuissa

Edut

 • Jätevedenpuhdistamosi turvallisuus optimoidaan

 • Kemikaalien hallinta kustannustehokkaasti

 • Lietteen muodostuminen vähenee

 • Helppokäyttöiset tuotteet

 • Helpot valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Standardituotteet

 • Luotettavat, lujatekoiset, helppohoitoiset

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Huippulaatuiset tuotteet

 • Erityisen toiminnalliset ja miellyttävät

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Erikoistuotteet

 • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Variabel

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Variabel