Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Hyvin suunniteltu kunnossapito

Thuninjärven jätevedenpuhdistamo hyötyy laitetietojen nopeasta saatavuudesta

Thunin jätevedenpuhdistamo Sveitsissä optimoi laitoksen mittausteknologian kunnossapidon järjestämällä pääsyn ajantasaisiin laitetietoihin verkon kautta. Tarvittavat dokumentit ja tiedot on helppo löytää ja nopea ladata, kenttälaitteiden kriittisyys prosessin kannalta voidaan määrittää ja varaosakustannuksia saadaan pienennettyä.

Pääsy ajantasaisiin laitetietoihin verkon kautta optimoi mittausteknologian kunnossapidon ©Endress+Hauser

Ajantasaiset laitetiedot auttavat Sveitsin Thunissa sijaitsevaa jätevedenpuhdistamoa vähentämään kunnossapitokustannuksia.

Tulos

  • Tärkeiden dokumenttien ja ajantasaisten tietojen nopea löytäminen verkosta parantaa kunnossapitoprosesseja

  • Integrointi käytössä olevaan hallintajärjestelmään tekee käytöstä helppoa

  • Varaosien ja komponenttien standardointi helpottaa varastonhallintaa

Pääsy oleellisiin laitetietoihin auttaa jätevedenkäsittelylaitosta huollon optimoinnissa

Koska meillä on yhteys hallintajärjestelmäämme, pystymme virheen ilmetessä tunnistamaan laitteen nopeasti ja tilaamaan oikean vaihtolaitteen tai sopivat varaosat äkkiä.

Hanspeter Reist, projekti- ja prosessipäällikkö
ARA Thunersee

Haaste

Erään projektin puitteissa jätevedenpuhdistamo optimoi kunnossapitoprosessejaan dokumentoinninhallinnan osalta.Tavoitteena oli ottaa käyttöön verkkopohjainen sovellus, jolla kunnossapidon aikataulutus sujuisi helposti. Käyttöinsinöörit valitsivat W@M-tietopalvelun. Verkossa toimiva data-alusta sopi konseptiin täydellisesti, sillä se pystyttiin integroimaan hallintajärjestelmään. Asennetun mittausteknologian aina ajantasaiset tiedot mahdollistavat optimaalisen kunnossapidon ja dokumentoinnin.

Meidän ratkaisumme

Ensimmäisen auditoinnin puitteissa määritettiin W@M-tietopalvelussaa olevat kenttälaitteet. Tekniset huoltoasiantuntijat tekivät myyjästä riippumattoman arvioinnin siitä, kuinka tärkeitä mitkäkin kenttälaitteet prosessin kannalta olivat (korjausriski). Kriittisyysmatriisin perusteella on helppo nähdä, minkä kenttälaitteiden osalta on syytä pitää varaosa- tai varalaitevarastoa.Näin varastointikustannuksia voidaan pienentää merkittävästi, ja Endress+Hauserin laitteiden komponentit saadaan standardoitua.

Integrointi hallintajärjestelmään

Kun tiedot oli tallennettu W@M-tietopalveluun, muodostettiin yhteys hallintajärjestelmään ja mittauspisteet linkitettiin niitä koskeviin tietoihin. Visualisointiohjelman ansiosta Thuninjärven jätevedenpuhdistamolla pystytään nopeasti tunnistamaan kenttälaitteet ja pääsemään käsiksi tarvittaviin tietoihin. Oikeat käyttöohjeet, tilaustiedot, huoltoraportit, ohjelmistojen ajurit ja varaosat ovat vain hiiren klikkauksen päässä ja aina ajan tasalla, sen takaa verkkoyhteys Endress+Hauserin tietokantaan.

Päivitetty luettelo asennetusta teknologiasta

W@M-tietopalvelu tarjoaa Thuninjärven jätevedenpuhdistamolle mahdollisimman selkeän kuvan asennetusta teknologiasta ja luotettavan perustan huoltotöiden aikataulutukseen ja esimerkiksi vaihto- ja muutostöiden budjetointiin. Kaikkien tietojen ajantasaisuus ja nopea saatavuus helpottaa kommunikointia Endress+Hauserin huoltotiimin kanssa merkittävästi – ja huoltotiimi on aina asiakkaan käytettävissä.