Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Tehokas heran, veden ja CIP-puhdistusaineiden erkautus

Mittaa faasierkautus ja tuotehävikit optisilla inline-absorptioantureilla

Juustotehtaalla kyettiin mittaamaan faasierkautus ja vähentämään CIP-prosessin kustannuksia Endress+Hauserin optisten inline-absorptioantureiden tarkan ja nopean reagoinnin ansiosta. Myös laitoksen tuottaman jätteen määrä väheni ja huuhtelujaksot lyhenivät johtokykyä mittaavan teknologian ansiosta. Laitoksen käyttäjät määrittävät sen, milloin esihuuhtelu on valmis, optisilta antureilta saadun tiedon perusteella sen sijaan, että luottaisivat arvailuun tai aikaperusteeseen.

Meijerituotteiden tuotantolaitoksen työntekijä tutkii juustoa ©Juice Images/Strandperle

Asiakkaan edut

  • Jokainen CIP-jakso lyheni 15 minuutilla

  • Laitos käytti 32 % vähemmän CIP-kemikaaleja. Asiakas säästi yli $5000 ensimmäisten 3 kuukauden ajan pelkästään kemikaaleissa

  • Kustannussäästöjä energian- ja vedenkulutuksen sekä syntyneen jäteveden määrän pienennyttyä

  • Prosessilaitteiden käytettävyys parani yli tunnilla päivässä

  • Käyttöönoton jälkeen rummun käyttö väheni 3...4 rummusta 2...3 rumpuun kuukaudessa

Asiakkaan haaste

Faasierkautuksen määritys heran, veden ja CIP-puhdistusaineen välillä juustotehtaan CIP-operaatioissa on oleellista, jotta tehokas puhdistus ja heran poistuminen järjestelmästä varmistetaan. Operaatioista tulee entistä monimutkaisempia, jos CIP-operaatioita suoritetaan useita päivässä, kuten esimerkkimme juustotehtaalla: siellä tehtiin viisi CIP-operaatiota päivässä. Kemikaalikustannukset = yli $1700 / 30 gallonan rumpu; laitoksella käytettiin 3-4 rumpua kuukaudessa.

Ratkaisu: OUSAF11 optinen faasierkautusanturi

Asentamalla prosessiin Endress+Hauserin OUSAF11 optisen faasierkautusanturin, jossa käytetään näkyvää ja lähes infrapunan aallonpituuksista valoa, laitoksen käyttäjät kykenivät määrittämään, milloin esihuuhtelu ja CIP-jaksot ovat valmiita. Anturi auttaa myös vähentämään tuotehävikkiä monitoroimalla rajapintakorkeuksia, kiintoainepitoisuuksia ja sameutta.

OUSAF11 asennettu prosessiin 'inline'

Mittaa faasierkautusta heran, veden ja CIP-puhdistusaineen välillä

  • Hygieeninen ja kestää CIP-prosesseja

  • OUSAF11-anturia voidaan käyttää jatkuvasti lämpötilaan 90 °C (194 °F) saakka ja jopa lämpötilaan 130 °C (266 °F) saakka kahden tunnin ajan, joten sitä voidaan käyttää myös kuumissa CIP-prosesseissa

  • Voidaan kalibroida ilman, että anturia tarvitsee irrottaa prosessilinjalta