Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Emulsiopolymerointireaktioiden valvonta

Prosessin optimointi reaktion päätepisteen tunnistuksen ja kinetiikan ohjauksen avulla

Emulsiopolymerointi on tärkeä prosessi, jolla tuotetaan laaja valikoima polymeerisiä materiaaleja, mukaan lukien maalit, liimat ja synteettiset kumit. Reaktio suoritetaan vesiympäristössä, jossa monomeerilaji pidetään yhdessä faasissa sopivan pinta-aktiivisen aineen tai emulgoimisaineen avulla. Polymerointi etenee klassisena kaksoissidos-lisäreaktiona, jonka käynnistää vapaa radikaali -mekanismi.

Styreeni-butyyliakrylaatti-emulsiopolymerointireaktio ©Endress+Hauser

Styreeni-butyyliakrylaatti-emulsiopolymeroinnin kemiallinen reaktio.

Tulokset

  • Tiettyjen kaksoissidosten mittaus

  • Vesimatriisi ei aiheuta siihen häiriöitä

  • Mahdollisuus valvoa reaktiota ulkopuolelta, reaktoriseinämien läpi

Haaste

On tärkeää kyetä valvomaan monomeerilajien kulutusta tai komonomeerien suhteellista kulutusta, kun käytössä on enemmän kuin yksi monomeeri. Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan varmistua tuotteen halutusta muodostumisnopeudesta. Mikäli enemmän kuin yksi monomeeri on käytössä, on myös tärkeää varmistaa, että reaktion suhteelliset nopeudet ovat johdonmukaisia halutun tuotteen muodostumisen kanssa. Jäännösmonomeeri on myös ratkaiseva, sillä se havaitaan reagoimattomien kaksoissidosten läsnäolon perusteella.

Meidän ratkaisumme

Spektroskooppiset Raman-analysaattorit soveltuvat hyvin tällaisten reaktioiden valvontaan, sillä ne ovat herkkiä mittaamaan tiettyjä kaksoissidoksia eivätkä ne kärsi vesimatriisin aiheuttamista häiriöistä. Lisäksi lasisilla reaktioastioilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että on mahdollista valvoa reaktiota ulkopuolelta, reaktoriseinämien läpi.