Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Mittausvirheet vähenevät ja kunnossapitokustannukset alenevat merkittävästi

Arkema vaihtoi Lacqin toimipisteessään vanhojen tilavuusvirtausmittarien tilalle 7 Coriolis mittaus- ja täyttöasemaa

Tässä kemianteollisuuden laitoksessa Ranskassa työskentelee tuhat henkilöä. Laitos muistuttaa valtavaa muurahaispesää, jossa jokainen kiiruhtaa omien tehtäviensä perässä yhteisiä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Laitokselle mennessä turvallisuuden merkityksen aistii kaikkialla. Täällä valmistuvat kemiantuotteet ovat syttyviä ja myrkyllisiä. Jokaisen on luonnollisesti pidettävä kaasunaamaria, turvakenkiä, kypärää, nahkaisia hansikkaita, suojalaseja ja suojavaatteita. Auringonpaiste ja ympäristön kauneus korvaavat kuitenkin työskentelyolosuhteet täysin.

Tulokset

 • Välitön investoinnin tuotto

 • Erinomainen tarkkuus ja mittausten toistettavuus

 • Vähentynyt huoltotarve

 • Helppokäyttöinen ratkaisu

 • Aggressiivista ympäristöä kestävä laitteisto

Huoltopäällikkö Richard

Tämän laitteiston erinomainen toistettavuus on tehnyt meihin suuren vaikutuksen. Mittalaite on myös äärimmäisen luotettava, joten olemme täysin tyytyväisiä

Huoltopäällikkö Jean-Luc Richard
Arkema
Marc Puertas, logistiikkaoperaattori

Meillä on käytössä tämä uusi massavirtausmittari, joka on todella käytännöllinen. Se on paljon nopeampi kuin aiempi laitteisto.

Marc Puertas, logistiikkaoperaattori
Arkema
Logistiikkapäällikkö Vidales

Huomasimme, että aiemmin käyttämämme mittarit tuottivat systemaattisesti suuren poikkeaman verrattuna painoon, joka meillä oli kuormattavana. Lukemat olivat pielessä 150-200 kg.

Vidales, logistiikkapäällikkö
Arkema

Arkema on yksi laitoksen operaattoreista. Laitos valmistaa ja toimittaa rikkijohdannaisia kuten kemiallisia puolituotteita ja aromiyhdisteitä, joita ruiskutetaan maakaasuverkostoon vuotojen ilmaisua varten. Jatkuva kuorma-autojen ja säiliövaunujen virta logistiikkakeskuksesta toimittaa asiakkaille noin 80 tonnia tavaraa päivässä. Operaattorit pysäköivät ajoneuvon, liittävät letkun ja maakaapelin, esiasettavat tilausmäärän ja aloittavat täytön. Ennen pois lähtöään ajoneuvot punnitaan laskun määrittämiseksi.

Kun mittarin ja vaakojen lukemat eivät täsmää.

Myös toimitettavan nesteen määrä mitattiin. 7 täyttöasemaa oli varustettu tilavuusvirtausmittarein. Logistiikan työnjohtaja Vidales huomasi, että tilavuusvirtausmittareilta saadut mittaustiedot eivät enää täsmänneet autovaa'alla mitattujen arvojen kanssa. Toimitusvalitusten välttämiseksi jokaiseen kuormaan alettiin lisätä systemaattisesti ylimääräinen 200 kg:n paino. Samaan aikaan tuolloinen huoltopäällikkö Richard totesi, että hänen budjettiaan alkoivat rasittaa tämän laitteiston toistuvat huollot

Oli aika korvata epäluotettava ja hankalasti huollettava laitteisto. Huoltopäällikkö Richardin ja logistiikan työnjohtaja Vidalesin määrittämien vaatimusten mukaan laitteiston oli kestettävä aggressiivista ulkoista ympäristöä. Laitteisto koostuu esimittarista ja virtausmittarista. Mittalaitteen oli oltava tarkka, luotettava ja toistettavissa. Laitteiston täytyi myös olla käytännöllinen jokapäiväisessä käytössä, ottaen huomioon käyttöhenkilökunnan työskentelyolosuhteet kuten vaatimus pitää nahkahansikkaita sekä teollisuusympäristö.

Massavirtausmittarin tarkkuuteen perustuva mittausratkaisu

Analysoituaan Arkeman vaatimukset Endress+Hauser ehdotti täyttöratkaisua, joka koostui yhdestä Contrec-esimittarista ja yhdestä Coriolis-massavirtausmittarista kutakin täyttöasemaa kohden. Esimittarin käyttö on helppoa ja intuitiivista. Se kestää hyvin likaa ja sitä voidaan käyttää hansikkaat kädessä.

Valittu Coriolis-massavirtausmittari oli tyyppiä Promass 80E. Sen Coriolis-periaate on äärimmäisen tarkka ja laite mittaa massan suoraan. Näin eliminoidaan kaikki tiheysvaihteluiden aiheuttamat mittausvirheet. Massavirtausmittareissa ei ole liikkuvia osia, mikä minimoi kunnossapitotarpeen. Promass 80E on rakenteeltaan vankka ja erittäin kompakti. Tämä helpotti asennusvaihetta suuresti, sillä uudet tilavuusvirtausmittarit voitiin asentaa vanhojen paikalle.

Lähes välitön investoinnin tuotto ja täydellinen tyytyväisyys

Huoltopäällikkö Richard laski investoinnin tuoton ottaen huomioon myös toimitetut lisälaitteet ja tilavuusvirtausmittareiden kunnossapitokustannukset. Endress+Hauserin ehdottama ratkaisu hyväksyttiin ja asennettiin. Yli vuoden käytön jälkeen tulokset ovat positiivisia. Richard on erittäin tyytyväinen: "Projekti sujui todella hyvin. Operaattorit ovat ottaneet uudet mittarit hyvin vastaan. Virtausmittarit ovat tarkkoja, ja mittausvirheet ovat pudonneet 200 kg:sta 10 kg:aan. Olemme tyytyväisiä."

Mittaus- ja täyttöratkaisut

Endress+Hauser tarjoaa LMS 080/100/150 -purkainmittausjärjestelmillään standardisoidun ja sertifioidun ratkaisun kauppatapahtumasovelluksiin

 • Purkainmittausjärjestelmät on suunniteltu ja sertifioitu mittauslaitedirektiivin mukaan, mikä varmistaa kauppatapahtumien lainsäädännön täyttymisen.

 • Nopea asennus, käyttöönotto ja integrointi

 • Vähemmän laskutusvirheitä erittäin tehokkaiden Coriolis Promass -mittareiden ansiosta

 • Alhaiset huoltokustannukset; lisäksi rakenne rajoittaa kulumista

 • Alhaiset uudelleenkalibrointikustannukset

 • Vähemmän painehäviöitä kuin tilavuusvirtausmittareilla