Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Tuotantokapasiteetin kaksinkertaistaminen onnistuneesti

Asiantuntemus ja tiivis yhteistyö johtivat korkean automaatiotason prosessiin Remat Chemien tehtailla

Endress+Hauser ja Remat Chemie tekivät vuonna 2008 tiivistä yhteistyötä, kun rakennettiin tuotantolaitosta, jossa nestemäisistä kemikaaleista erotetaan komponentteja. Menestyksen tuoman kasvun johdosta oli jälleen tarvetta laajennukselle, ja uuteen laitokseen tuli 18 metriä korkea jakotislauskolonni. Endress+Hauser oli vastuussa projektin mittalaitteista ja prosessinhallinnasta. Uusi laitos, jossa on käytössä edistykselliset mittalaitteet ja tiedonsiirtoteknologia, on yli kaksinkertaistanut Remat Chemien tuotantokapasiteetin.

Endress+Hauserin työntekijä ja asiakas käyttävät field xpert -laitetta maatalouskemian tehtaalla ©Endress+Hauser

Kierrätystä ja puhdistusta: 85 prosenttia jätemateriaalista voidaan käyttää uudelleen.

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • Tiivis yhteistyö suunnitteluvaiheessa johti järjestelmän optimointiin ja ajan ja kustannusten säästöön.

  • Räätälöity ohjausohjelmisto ja prosessin visualisointi vastaa täydellisesti Rematin vaatimuksia.

  • FieldCare -ratkaisu välittää tietokoneiden kautta täsmällistä tietoa järjestelmästä 24/7.

  • Mittalaitteita voidaan etävalvoa suojatun internetyhteyden välityksellä.

Remat Chemie B.V:n operatiivinen johtaja Mike Giunti

Endress+Hauser oli ihanteellinen kumppani mittalaitteiden, suunnittelun ja käyttöönoton osalta.

Mike Giunti, Operatiivinen johtaja
Remat Chemie B.V.

Haasteet

Henkilöstö työskentelee kolmessa vuorossa, ja asetuksia on muutettava jatkuvasti tuotantotarpeiden vaihdellessa. Valvontajärjestelmät yhdistettyinä laajaan mittalaitekantaan ovat tällöin ratkaisevan tärkeässä osassa. Siksi tiiviistä yhteistyöstä Remat Chemien ja sen yhteistyökumppanien kanssa oli suurta apua projektin tavoitteiden saavuttamisessa.
Jotta mahdollisimman suuri osa prosessitiedoista voidaan saada etänä, mittalaitteet on liitetty ohjauskaappeihin PROFIBUS-väylällä.

Meidän osuutemme

Remat Chemie tilasi Endress+Hauserilta laitoksen varustamisen mittalaitteilla ja prosessinohjauselementeillä.

  • Endress+Hauser osallistui suunnitteluvaiheeseen jo putkistojen suunnittelusta ja mittalaitteiden prosessivuokaavioiden laadinnasta alkaen.

  • Endress+Hauser kehitti ja asensi kaikki mittalaitteet ja ohjauselementit ja otti ne käyttöön.

  • Ohjausohjelmisto ja prosessin visualisointi mukautettiin Remat Chemien tarpeisiin: jakotislausta ja varastonhallintaa voidaan nyt valvoa turvallisesti näytöltä.

Tiivistä yhteistyötä alusta asti

Koska kyseessä oli ATEX-ympäristö ja koska suunnitteluvirheiltä haluttiin välttyä, Endress+Hauser otettiin mukaan aikaisessa vaiheessa, kun oltiin vasta suunnittelemassa putkistoja ja mittalaitteiden prosessivuokaavioita.
Luotiin nerokas vyöhykejärjestelmä. Sijoittamalla mahdollisimman monia ohjauskomponentteja 2-vyöhykkeeseen pystyttiin ATEX-alueen kustannukset pitämään minimissä. Lopuksi Endress+Hauser hajautti ohjaukset neljään laitekaappiin, minkä ansiosta lämmön jakautuminen parani ja kaapeloinnissa säästettiin.

Räätälöity ohjausohjelmisto

Ohjausohjelmisto kirjoitettiin varta vasten uutta jakotislauskolonnia varten. Endress+Hauser tuotti myös PLC-paneelin käyttöliittymät ja kaksi kentällä olevaa näyttöä ATEX-vyöhykkeillä toimimista varten. Varastosäiliöissä olevat pinnankorkeusmittarit ilmaisevat täyttöasteen varastonhallintajärjestelmän kautta. Lisäksi muun muassa virtausnopeudet, paineet, lämpötilat, venttiilien asennot ja pumpputoiminnot esitetään visuaalisesti, joten käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä, toimivatko prosessit oikein.

Asennus ja käyttöönotto

Kaikki mittalaitteet johdotettiin Profibus-väylän avulla ja liitettiin Fieldcare-ohjelmaan, jotta laitetietojen etäjäljitys sujuu helpommin. "Suojatun internetyhteyden kautta Endress+Hauser pystyi olemaan virtuaalisesti mukana, mistä oli hyötyä varsinkin alkuvaiheessa," operatiivinen päällikkö Mark van Aerle kertoo.