Heartbeat Teknologia

Mittausten pulssin tunnistaminen

Haluatko lisätä laitoksesi käytettävyyttä ja alentaa kustannuksia? Heartbeat Technology huolehtii jatkuvasta diagnostiikasta ja tarkastuksesta ilman prosessikatkoja. Lisää kustannustehokkuutta ja turvaa laitoksen toimintaan koko elinkaaren ajan. Saatavana on laaja valikoima Heartbeat-teknologialla varustettuja Endress + Hauserin kenttälaitteita, joissa yhdistyvät diagnostiikka-, varmennus- ja monitorointitoiminnot prosessien optimoimiseksi.

Heartbeat Teknologia virtaus-, pinnanmittaus-, analyysi- ja lämpötilalaitteille

Heartbeat Teknologia - Diagnostiikka, Varmennus, Monitorointi ©Endress+Hauser

Edut

  • Heartbeat diagnostiikka

    Standardoidut diagnostiikkaviestit selkein ohjein helpottavat tehokasta ja ajantasaista kunnossapitoa. Laitteiston jatkuva itsediagnostiikka mahdollistaa laitoksen turvallisen toiminnan laajennetuin tarkastusjaksoin.

  • Heartbeat varmennus

    Ohjatun varmennusprosessin tulokset dokumentoidaan ilman prosessin keskeytystä. Automaattisesti luotu varmennusprotokolla tukee todistuksia, joita tarvitaan säädöksille, laeille ja standardeille.

  • Heartbeat monitorointi

    Ennakoivan huollon trendin tunnistus on helppoa mukana olevalla laitteella ja prosessitiedoilla. Laitteen ja prosessiparametrien yhdistelmällä analysoit kohdennetun prosessin optimoinnin.

Heartbeat teknologialla varustetut kenttälaitteet laajentavat koejaksoja merkittävästi ja lähettävät standardoituja diagnostiikkaviestejä, jolloin huolto on edullista. Varmennus tapahtuu suoraan mittauspisteessä ilman, että prosessi keskeytyy, varmennuskuormituksen pienentämiseksi. Valvontatiedot helpottavat ennakoivaa huoltoa optimoiden prosessia entisestään. Heartbeat Teknologia on helppo ja hyvä tapa hallita mittauspisteitäsi.