Konsernihallinto

Johtokunnan ja hallintoneuvoston tehtävät ja vastuut

Yritysstrategioiden toimeenpano ja toteuttaminen jokapäiväisessä liike-elämässä on hallintoneuvoston velvollisuus – johtokunta tukee tätä työtä.

Endress+Hauserin johtokunnan jäsenet. ©Endress+Hauser

Johtokunnan jäsenet: Manfred Jagiella, Heiner Zehntner, Nikolaus Krüger, Pieter de Koning, COO Andreas Mayr, CEO Matthias Altendorf, Jörg Stegert ja CFO Luc Schultheiss.

Endress+Hauserin hallintoneuvosto ©Endress+Hauser

Endress+Hauserin hallintoneuvosto: Michael Ziesemer, Hans Jakob Roth, Antonietta Pedrazzetti, Heiner Zehntner, Thomas Kraus, Klaus Endress, Mathis Büttiker, Hans-Peter Endress.

Johtokunta

Hallintoneuvosto nimittää kaikki johtokunnan jäsenet. He ovat vastuuvelvollisia yhtiökokoukselle eli toisin sanoen perheen osakkeenomistajille. Jokaisella johtokunnan jäsenellä on selkeästi määritetyt vastuualueet. Kokonaisvastuu on Endress+Hauser Groupin pääjohtajalla (CEO).

Endress+Hauserin johtokunnan jäsenet ovat Corporate Director Analytical Business Manfred Jagiella, General Counsel Heiner Zehntner, Chief Sales Officer Nikolaus Krüger, Chief Information Officer Pieter de Koning, Chief Operating Officer Andreas Mayr, CEO Matthias Altendorf, Chief Human Resources Officer Jörg Stegert ja Chief Financial Officer Luc Schultheiss.

Yrityksen luotsaaminen

Johtokunnan jäsenet laativat strategian ja soveltavat sitä hallintoneuvostoa konsultoiden. Tätä varten heidän on oltava oman alansa asiantuntijoita ja samalla hallittava yleiset asiat. Heidän tehtävänsä on tunnistaa kehityssuunnat ja näiden perusteella määritellä konsernin uhat ja mahdollisuudet.

Toimintojen yhteensovittaminen

Se, että tytäryhtiöt kuten myynti- tai tuotantokeskukset toimivat itsenäisesti, on osa Endress+Hauserin yrityskulttuuria. Johtokunnan jäsenten tehtävä on yhteensovittaa nämä toiminnot ja huolehtia, että ne ovat yhteneväiset koko konsernin tavoitteiden kanssa. Tämä tapahtuu määrittelyjen, sopimusten, tapaamisten ja keskustelujen avulla.

Hallintoneuvosto

Endress+Hauser Groupin hallintoneuvoston jäsenet neuvovat johtokunnan jäseniä tärkeissä asioissa ja valvovat perusperiaatteiden noudattamista. Keskeiset päätökset edellyttävät hallintoneuvoston hyväksyntää.

Sen jäsenet ovat Michael Ziesemer (Vice President), Hans Jakob Roth, Antonietta Pedrazzetti, Heiner Zehntner (Secretary), Thomas Kraus, Klaus Endress (President), Mathis Büttiker ja Hans-Peter Endress.