Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Eri materiaalien ja aineiden vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Meillä on valikoima eri materiaalien ja aineiden vaatimustenmukaisuusvakuutuksia

Endress+Hauser on sitoutunut täyttämään kaikki asiaankuuluvat säädökset ja määräykset mukaan lukien materiaalien ja aineiden yleiset direktiivit. Löydät vakuutukset alta.

Endress+Hauserin tuotantolaitos Reinachissa ©Endress+Hauser

WEEE RoHS -direktiivi

Eurooppa vähentää saastuttamista "sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivillä" (WEEE). Tähän päästään kahdella rinnakkaisella strategialla: nostamalla sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (WEEE) käytettävän kierrätetyn materiaalin prosenttimäärää sekä vähentämällä vaarallisten aineiden käyttöä uusissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS).

Kiinan RoHS-direktiivi

Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden rajoittaminen), viralliselta nimeltään "Hallinnollinen toimenpide, jolla säännellään elektronisten tietotuotteiden aiheuttamaa saastumista", on Kiinan hallituksen säädös, jolla säännellään tiettyjen materiaalien, kuten lyijyn, käyttöä. Kaikki Kiinaan lähetetyt tavarat on merkittävä tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti.

REACh-direktiivi

Kemiallisten aineiden valmistajia ja käyttäjiä koskevat uudet velvoitteet astuivat voimaan 18.12.2006 laaditun REACh-direktiivin myötä. Se on Euroopan Unionin asetus koskien kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia (REACh). 1.6.2008 voimaan astuneen asetuksen pääosa koostuu vaatimuksesta, jonka mukaan kemiallisten aineiden valmistajien tai maahantuojien on rekisteröitävä ne Euroopan kemikaalivirastoon (EChA) ja ilmoitettava, jos tuotteet sisältävät SVHC-aineita eli erityistä huolta aiheuttavat aineita (Substances of Very High Concerns).

Katso alla oleva lausuma, jossa selitetään REACh:n merkityksellisyys tuotteitamme koskien ja jossa tiedotetaan erityistä huolta aiheuttavista aineista:

Aluskierrätyksestä annettu asetus

EU-asetus nro 1257/2013 aluskierrätyksestä edellyttää, että kaikkien laivalle laitteita toimittavien on määritettävä ja ilmoitettava vaarallisten materiaalien (HM) läsnäolosta tekemällä asiasta virallinen ilmoitus. Asetuksen tarkoitus on parantaa turvallisuutta, suojella ihmisten ja unionin meriympäristöjen terveyttä koko laivan elinkaaren ajan. Etenkin halutaan varmistaa, että vaarallista jätettä, kuten laivan kierrätyksestä aiheutuvaa, käsitellään ympäristön kannalta hyväksyttävällä jätehuollolla.

CA Proposition 65

"California Proposition 65", joka tunnetaan virallisella nimellään "Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act" on vuoden 1986 marraskuussa voimaan astunut laki. Sen perusteella yritysten on ilmoitettava kemikaaleista, jotka aiheuttavat syöpää, sikiövaurioita tai muuta haittaa lisääntymiskyvylle.

31.8.2016 "State of California Office of Environmental Health Hazard Assessment" (OEHHA) teki joitakin muutoksia "Clear and Reasonable Warnings" -artiklaan 6. Ne astuivat voimaan 30.8.2018.

Asbesti

Asbesti on kuuden luonnossa esiintyvän silikaattimineraalin sarja. Sen ainutlaatuisista ominaisuuksista johtuen sitä käytetään usein rakennusmateriaalina erilaisissa käyttötarkoituksissa. Kaikkien asbestikuitujen tiedetään kuitenkin aiheuttavan ihmisille vakavia terveysvaaroja. Tämän vuoksi asbesti on nyt kielletty suurimmassa osassa maita.

Polykloorattu bifenyyli (PCB)

Orgaanista klooriyhdistettä polykloorattua bifenyyliä (PCB) käytettiin aikaisemmin laajalti elektronisissa laitteissa dielektrisenä nesteenä ja jäähdytysnesteenä. PCB on kuitenkin ympäristömyrkky ja luokitellaan pysyväksi orgaaniseksi yhdisteeksi. Tämän vuoksi PCB on ollut jo vuosia kielletty suurimmassa osassa maita.

Yhteystiedot