Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Pidennä SIL-testausvälejä uudella Liquiphant FTL51 -pintakytkimellä

Ajan ja resurssien säästöä varmennustestauksissa innovatiivisen teknologian avulla

Sveitsiläiselle CABB AG:lle laitoksen turvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Yritys on siksi päättänyt ottaa käyttöön Endress+Hauserin värähtelytekniikalla toimivan pintakytkimen uuden mallin. Homogeenisesti redundantissa kokoonpanossa Liquiphant varmistaa luotettavan pintamittauksen SIL3-turvapiirissä. Laite tukee CABB AG:n uutta strategiaa varmennustesteille, joka edellyttää mittavaa SIL-varmennustestausta lähes 100 %:n testauskattavuudella (PTC) kolmen vuoden välein.

Liquiphant FTL51 pidentää SIL-testausvälejä ©Endress+Hauser

Uusi Liquiphant FTL51 -pintakytkin SIL3-sovelluksessa, jossa käytetään sulfinyylikloridia.

Asiakkaan edut

  • Kenttälaitteiden toimintakatkokset ovat lyhyempiä, joten laitoksen seisokki jää myös lyhyemmäksi.

  • Järjestelmällisten virheiden todennäköisyys vähenee, koska kenttälaite täytyy irrottaa ja asentaa takaisin aiempaa harvemmin.

  • Standardin IEC 61508 mukaisen kehitystyön ansiosta laitetta voidaan käyttää myös suoraan SIL-turvapiireissä ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä ylimääräistä toimintatestausta

Michael Lemke, CABB:n toiminnallisen turvallisuuden asiantuntija

Heartbeat-teknologialla mittalaite tarkastetaan ilman prosessin keskeytystä. Tämä säästää runsaasti aikaa ja resursseja.

Michael Lemke, toiminnallisen turvallisuuden asiantuntija
CABB

Haasteet

CABB AG:n toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijan, Michael Lemken, mukaan laitokselle asennetaan yhä enemmän SIF-piirejä (turvapiirejä, joilla on määritetty SIL-taso). Tämän myötä kunnossapidon ja testauksen määrä kasvaa. Tilanteen tekee haastavammaksi se, että varmennustestien suorittamiseen määritellyt aikaikkunat ovat yhä lyhyempiä, kun taas kunnossapitohenkilöstön määrä pysyy samana.

Endress+Hauserin ratkaisu

Liquiphant on käytössä SIL3-sovelluksessa. Se koostuu neljästä säiliöstä, jotka on yhdistetty toisiinsa keskenään kommunikoivin putkin. Väliaineena käytetään sulfinyylikloridia, joka on ihmisille välittömästi myrkyllinen. Tästä syystä teknikot irrottavat laitteet mittavaa testausta varten SIL-ohjeistuksen mukaisesti täysin suojattuina. Säiliö on tyhjennettävä ja puhdistettava tätä tarkoitusta varten. Aiemmin pintakytkin oli irrotettava testausta varten joka vuosi.

Endress+Hauserin mittausteknologian avulla vaivaa ja aikaa on säästynyt merkittävästi. Uusi Liquiphant FTL51 on käytössä 1oo4-arkkitehtuurissa, ja homogeenisessa redundanssissa säiliöissä. Kussakin säiliössä on siksi oma uusi Liquiphant FTL51 -pintakytkimensä. Jokaisessa mittalaitteessa on Bluetooth-liitäntä Heartbeat-teknologian yhteydessä. Tämän teknologian avulla pintakytkin on mahdollista tarkastaa SmartBlue-sovelluksessa prosessin ollessa käynnissä.