Nykyaikaistaminen on vahva kilpailuvaltti

Suuri hiilivoimalaitos minimoi laitekantaansa

Yhdestä Saksan suurimmista hiilivoimalaitoksista otettiin aikoinaan yhteyttä Endress+Hauseriin, jolta toivottiin tukea ensin laitekannan optimointiin (2006-2008) ja toisessa vaiheessa voimalaitoksen modernisointiin (2008-2012).

Liquiphant vuotojen ilmaisuun ja vetyjäähdytteisen generaattorin suojaamiseen. ©Endress+Hauser

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • Kustannussäästö: laitekannan pienentäminen 68 %:lla (214 kappaleesta 69 kappaleeseen)

  • Automaation lisääntyminen mittausteknologian modernisoinnin myötä

  • Kunnossapidon yksinkertaistuminen

  • Logistiikan yksinkertaistuminen

  • Laitoksen käyttöaika: käyttäjä saa nopeampaa palvelua laitoksen kunnossapitotiimiltä

Asiakkaan haaste

Asiakkaalla oli hyvin suuri määrä lähettimiä ja sähkölaitteita. Näiden määrä haluttiin vähentää minimiin. Laitteet oli hankittu eri toimittajilta, mikä johti siihen, että hyvinkin erilaisia kenttälaitetyyppejä oli varastossa suuret määrät. Laitekannan optimointi nähtiin laitoksella tärkeimpänä tehtävänä, minkä lisäksi jopa 1970-luvulta peräisin olevaa ohjausteknologiaa piti modernisoida. Asiakas tarvitsi luotettavan yhteistyökumppanin, joka kykeni tukemaan sitä koko kuusivuotisen projektin kaikkien vaiheiden läpi.

Meidän ratkaisumme

Endress+Hauser ehdotti projektin ensimmäiseen vaiheeseen listan toimenpiteitä laitetyyppien määrän vähentämiseksi:

  • Kaikkien eri p/dp-toimittajien tuoteluetteloiden yhdistäminen: toisinaan kyse oli yli 30 vuotta vanhoista lähettimistä

  • Tuoteluetteloiden tietojen siirtäminen asiakkaan tietoluetteloon

  • Endress+Hauserin vaihtoehtoisten lähettimien luettelointi

  • Lähetintyyppien määrän vähentämiseen tähtäävien skenaarioiden toimenpidejärjestyksen priorisointi

  • Skenaarioiden hyödyntäminen Cerabar S:n / Deltabar S:n teknisten ominaisuuksien avulla