Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Turvallista ja kustannustehokasta ilmastuksen hallintaa

Online-analyysi voi parantaa suorituskykyä

Hapen, ammoniumin ja nitraatin mittauksen yhdistelmä kuormituksesta riippuvan ilmastuksen hallinnan kanssa auttaa käyttäjiä parantamaan laitoksen suorituskykyä vähentämällä päästöjä ja parantamalla turvallisuutta ja energiatehokkuutta.

Ilmastuksenhallintaratkaisu ©Endress+Hauser

Edut

 • Prosessitehokkuuden merkittävä paraneminen nitrifikaatiossa/denitrifikaatiossa sekä alhaisempi energiankulutus

 • Antureiden käyttöiän piteneminen ja pienempi kunnossapitotarve Memosens-teknologian ansiosta

 • Monien analyysiparametrien helppo konfigurointi LiquilineCM44 -alustan ja Memosens-teknologian ansiosta

Asiakkaan haaste

Kemiallisen hapenkulutuksen ja ravinnekuorman luotettava poisto on oleellista. Laitoksen on näin ollen toimittava tehokkaasti, jotta hapensyöttö ja ilmastamattomat jaksot voidaan sallia typenpoiston saattamiseksi loppuun denitrifikaatiolla. Ilmastuksen energiankulutuksen tarkan määrän tarkkailu on kriittistä kokonaisenergiakustannuksen tehokkaan hallinnan kannalta. Luotettava raja-arvojen noudattaminen sekä energiatehokkuus ovat tärkeitä tekijöitä jätevedenpuhdistamojen toiminnassa.

Keskikokoisten ja jopa pienten laitosten on täytettävä tiukat määräykset, ja siihen tarvitaan älykkäitä antureita ja hallintaratkaisuja. Laitoksen käyttäjän on monesti hankala löytää sellaisia analyysimittausratkaisuja, jotka vaativat vain vähän kunnossapitoa ja ovat lisäksi erittäin luotettavia, toistettavia ja herkkiä.

Asiakkaan vaatimus

Meidän ratkaisumme

Endress+Hauser tarjoaa erinomaisia analyysimittausratkaisuja jätevedenkäsittelylaitoksille:

 • Erilaisten online-analyysiparametrien helppo käsittely

 • Lähetinalustakonsepti

 • Tavanomaista vähäisempi kunnossapitotarve ja helppo kalibrointi digitaalisilla Memosens-antureilla

 • Ravinneaineiden jatkuva ja nopea mittaus

 • Reagenssiton ioniherkkä (ISE) anturi

Meidän ratkaisumme 2

Endress+Hauser tarjoaa älykkään ilmastuksenhallintaratkaisun – Liquicontrol CDC80:

 • Liquicontrol CDC80: - Puhaltimen ohjaus biologisen käsittelyvaiheen aikana aktiivilietteen prosessointiin ja flokkulantin annostelupumpun hallintaan

 • Reaaliaikaisten mittaustietojen etäkäyttö lataamista ja seurantaa varten

 • Kunkin aktiivisen ohjausyksikön parametrien säätö ja tilan valvonta

Runsas tuotevalikoima auttaa asiakkaitamme myös varmistamaan laitoksensa suorituskyvyn ja luotettavuuden

Antureista ratkaisuumme

 • Moniparametrinen Liquiline CM44 -lähetin, jossa on Memosens-teknologia ilmastuksen hallintaan: optinen happianturi (COS61D), ISE-anturi (CAS40D), pH/ORP-anturi (CPS16D) ja sameusanturi (CUS51D)

 • Liquicontrol-ratkaisu (CSC80) ilmastusaltaiden kuormitukseen perustuvaan ilmastuksen hallintaan ja/tai fosfaatin saostumiseen

 • Tavanomaista vähäisempi kunnossapitotarve ja helppo kalibrointi digitaalisilla Memosens-antureilla

 • Suunnittelu, käyttöönotto, koulutus ja kunnossapidon tuki